Zorg & Welzijn

Goede en veilige gezondheidszorg

Lloyd's Register kijkt voor een goede en veilige gezondheidszorg naar de nieuwe ontwikkelingen in enerzijds kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen en informatiebeveiligingsystemen anderzijds. Lloyd's Register is uw partner in training, coaching en certificering.

Normen op het gebied van Kwaliteit en veiligheidsmanagement zijn HKZ, ISO EN 15224 / ISO voor Zorg en Welzijn , NTA 8009 en HKZ-VMS.