Voedselveiligheidsnormen

Normen en schema's met betrekking tot managementsystemen gericht op voedselveiligheid

Overzicht normen Voedselveiligheid Lloyd's Register

Bekijk alle normen

FSSC 22000

De FSSC 22000 standaard is ontwikkeld door de Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV) en is de eerste wereldwijde standaard voor de voedingsmiddelenindustrie.

ISO 22000 Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is internationaal één van de belangrijkste aandachtsgebieden in de voedselketen. "The International Organisation for Standardisation (ISO)" heeft een standaard ontwikkeld die gebruikt kan worden om een voedselveiligheid management systeem op te zetten en te certificeren.

BRC Global Standard Food Safety

De BRC Global Standard Food Safety richt zich op de bescherming van consumenten door een algemene basis te bieden voor de beoordeling van bedrijven die voedingsmiddelen produceren.

BRC Storage & Distribution

De BRC Global Standard Storage & Distribution is een norm die eisen stelt aan activiteiten op het gebied van opslag en distributie van voedingsmiddelen, verpakkingsmaterialen en consumentengoederen.

IFS Logistics

De IFS Logistics standaard is een internationale norm voor het auditen van alle logistieke activiteiten voor de food- en non food producten, zoals transport, opslag, distributie, laden en lossen etc. IFS Logistics heeft als doel om de kloof tussen de productie en de handel te dichten wat betreft voedselveiligheids- en kwaliteitsaspecten.

GMP+ FSA schema

GMP+ FSA staat voor GMP+ Feed Safety Assurance en is een kwaliteitsborgingsysteem voor de diervoedersector, waarbij de veiligheid van diervoeder centraal staat als onderdeel van voedselveiligheid.

FAMI-QS

FAMI-QS is de enige certificeerbare diervoeder veiligheidsstandaard die specifiek gericht is op toevoegingsmiddelen, functionele voedingsingrediënten, voormengsels, en dieetproducten voor diervoeding.

Riskplaza

Riskplaza is een databank die informatie bevat over mogelijke gevaren van ingrediënten en maatregelen die kunnen worden genomen om deze gevaren te beheersen.

SMETA 4-Pillars Responsible Sourcing

Beperk meervoudige inspanningen in audits voor ethisch handelen met een SMETA audit. De Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) is een internetsysteem ontworpen om organisaties te helpen gegevens te beheren over arbeidspraktijken in hun leveringsketen. Leden hebben het voordeel dat ze hun SMETA-auditrapporten rechtstreeks op het SEDEX-systeem kunnen publiceren zodat alle klanten ze kunnen inzien.

SimplyOK

SimplyOK is een certificeringsschema voor het allergenenmanagementsysteem. Een certificeringssysteem voor producenten van consumentenproducten en grondstoffen in de B2B.