Kwaliteits-, milieu-, arbo- en veiligheidsmanagement zakelijke dienstverlening

Kwaliteitsmanagement (quality management) is voor een dienstverlener zoals schoonmaakbedrijven, uitzendbureaus, aannemers, consultants en financiële dienstverleners cruciaal. In vakgebieden waar informatie en niet tastbare producten geleverd worden, is het voor behoud van tevreden klanten enorm belangrijk dat de behoeften van de klant begrepen worden. En dat deze behoeften omgezet worden in concrete kwalitatief hoge ‘deliverables’. Naast kwaliteit speelt de bewustwording van milieu-, arbo- en veiligheidsmanagement een steeds grotere rol in deze kennisintensieve sector. Hoe zorgt u dat deze aspecten in uw bedrijfsvoering geborgd zijn?

Thema’s als goed leiderschap, betrokken werknemers, veilige werkomstandigheden, procesmanagement, klanttevredenheid en reflectie zijn thema’s die aan bod komen bij het opgaan voor certificatie. Veel van deze aspecten zijn omschreven in internationale ISO-normen zoals ISO 9001, ISO 14001 of sectorspecifieke oplossingen als de ‘Regeling Certificatie Arbodiensten’, VCU en VCA. Het heeft voor organisaties dan ook enorme voordelen om het beleid te laten certificeren.

Kwaliteits-, milieu-, arbo- en veiligheidsmanagement, waarom certificeren?

Met het certificeren van uw managementsysteem op het gebied van kwaliteit (quality), milieu (environmental), arbo (health) of veiligheid (safety) - ook wel afgekort QSHE genoemd - wordt uw organisatie door een externe partij beoordeeld. Een kernonderdeel hiervan is het toetsen van de interne processen en documentatie van de dienstverlening. Gekeken wordt of deze voldoen aan de gestelde eisen uit de norm.

Uw organisatie zodanig inrichten dat uw organisatie structureel gefocust is op het optimaliseren van processen zorgt niet alleen voor een verbeterde kwaliteit van de service en veiligheid, maar ook voor een verbeterde concurrentiepositie. Veel opdrachtgevers stellen – al dan niet vanuit wet- en regelgeving - als eis dat leveranciers zich conformeren aan de in de branche geldende werkprocessen en daarbij horende certificeringen zoals de ISO 9001 en VCA of VCU normering. Daarnaast is het een uitstekend middel ter promotie van uw bedrijf dat u uw beleid professioneel hebt ingericht.

Voordelen gecertificeerd managementsysteem in de zakelijke dienstverlening

Certificeren van uw werkprocessen in de zakelijke dienstverlening heeft grote voordelen. Hieronder staan de voornaamste voordelen voor u samengevat:

#1 Verbeter uw marktpositie in de dienstverleningssector

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale en branche specifieke richtlijnen voor kwaliteits-, milieu-, arbo- en veiligheidsmanagement geeft dit:

 • Vertrouwen aan potentiële opdrachtgevers en leveranciers
 • Verbetert het vertrouwen bij bestaande relaties en klanten
 • Toegang tot aanbestedingsprocedures en opdrachtgevers die certificering vereisen  

#2 Professionelere organisatie en procesmanagement

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem – afhankelijk op welk gebied u zich laat certificeren - zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler te werk gaat.

 • Veiliger werkcultuur
 • Aantoonbare kwaliteit van producten en diensten
 • Kennis en procedures geïmplementeerd zijn binnen de organisatie
 • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement

 • Borging van de belangrijkste (ongevallen)risico’s
 • Effectievere bedrijfscultuur en efficiëntere werkzaamheden
 • Heldere afbakening van dienstverlening
 • Verbeterde operationele prestaties minimaliseren fouten en leid tot kostenbesparingen

Certificatie & trainingen voor de Zakelijke dienstverlening

Lloyd's Register biedt de volgende certificering, trainingen en opleidingen aan voor de zakelijke dienstverlener. Samen met u zorgen wij ervoor dat uw managementsysteem effectief wordt inricht.

Overzicht normen zakelijke dienstverlening Lloyd's Register

Bekijk alle normen

ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement

Internationaal meest gekende norm die richtlijnen en tools bevat voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 wordt toegepast door meer dan één miljoen bedrijven en organisaties in ruim 170 landen.

MVO Prestatieladder

De MVO prestatieladder® is gebaseerd op de ISO 26000, de AA 1000 voor de interactie met stakeholders en richtlijnen voor rapportage met verwijzing naar het Global Report Initiative (GRI).

VCU

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel uitzenden, beschikbaar stellen of detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven en bedrijven met een VCO-certificaat.

VCA

VCA kan ook worden gehanteerd door opdrachtgevers en aannemers en heeft betrekking op het VGM-beheerssysteem van de aannemer, ten behoeve van haar medewerkers en de medewerkers van onderaannemers.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor een milieu managementsysteem. Deze norm helpt u om milieu risico’s te identificeren, prioriteren en managen als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering.

ISO 27001 Informatiebeveiliging

De ISO 27001 helpt een managementsysteem in te richten afgestemd op de risico's in gegevensbeveiliging (ook van persoonsgegevens) in uw organisatie.

VCO

De VCO is bedoeld om te worden toegepast door opdrachtgevers die de juiste voorwaarden willen scheppen om VCA-gecertificeerde aannemers, die voor hen of op hun terrein risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-prestaties te kunnen laten komen.

Overzicht trainingen Zakelijke dienstverlening Lloyd's Register

Bekijk totaaloverzicht trainingen