Kwaliteitsmanagement overheden en semi-overheden

Kwaliteitszorg en procesmanagement zijn voor organisaties die namens de overheid taken uitvoeren enorm belangrijk. In tijden dat de burger steeds meer centraal staat en een snelle en efficiënte overheid verwacht, is het cruciaal dat de diensten die de overheid levert van hoge kwaliteit zijn. Belangrijke ontwikkelingen die hierop invloed hebben zijn decentralisatie, digitalisering, vergrijzing en duurzaamheid. Hoe organiseert de overheid een kwaliteitsmanagementsysteem dat de burger optimaal bedient en zodanig is ingericht dat uw organisatie ook een prettige werkgever is? ISO normen zoals ISO 9001 en ISO 14001 kunnen helpen bij het vormgeven van de kwaliteitszorg en milieumanagement binnen gemeenten, provincies, ministeries en andere organisaties binnen de publieke sector. Daarnaast is het een middel om een hoge mate van kwaliteitsborging in te bouwen door ISO certificatie ook te vereisen van (toe)leveranciers.

Omgaan met kwaliteitszorg in de publieke sector, waarom certificeren?

De implementatie van de richtlijnen zorgen ervoor dat er een sterke focus komt op het structureel optimaliseren van werkprocessen waardoor de kwaliteit de dienstverlening continue verbeterd wordt.  Met het certificeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem wordt uw organisatie door een externe partij beoordeeld. Een kernonderdeel hiervan is het toetsen van de interne processen van de dienstverlening. Gekeken wordt of deze voldoen aan de gestelde normeringen.

Voordelen kwaliteitsmanagementsysteem overheid

Certificering heeft voor overheidsinstanties en stichtingen van verschillende organisatiegroottes vele voordelen. Denk aan een GGD, lokale gemeente, provincies en ministeries.

#1 Verbeter de dienstverlening

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale richtlijnen geeft dit:

  • Vertrouwen aan de burger, verenigingen, leveranciers en andere belanghebbenden
  • Verbetert de tevredenheid van uw werknemers
  • Maakt de overheid een aantrekkelijke partner om mee samen te werken

#2 Professionelere organisatie en procesmanagement

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler te werk gaat.

  • Aantoonbaar kwaliteitsstatement van de dienstverlening
  • Kennis en procedures geïmplementeerd zijn binnen alle niveaus van de organisatie
  • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement

  • Effectievere werkcultuur
  • Tevreden klanten en stakeholders bij een goed functionerende kwaliteitsmanagementbeleid
  • Verbeterde operationele prestaties minimaliseren fouten en leidt tot kostenbesparingen
  • Inperken van risico’s door kwaliteitscontroles en procesmanagement zowel intern als extern

Normen met betrekking tot de publieke sector

Overzicht normen Overheden Lloyd's Register

Bekijk alle normen

ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement

Internationaal meest gekende norm die richtlijnen en tools bevat voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 wordt toegepast door meer dan één miljoen bedrijven en organisaties in ruim 170 landen.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor een milieu managementsysteem. Deze norm helpt u om milieu risico’s te identificeren, prioriteren en managen als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering.

OHSAS 18001 is nu ISO 45001

Op 12 maart 2018 is de ISO 45001 gepubliceerd, deze nieuwe norm vervangt OHSAS 18001 en is een normkader voor veiligheid- en gezondheidsmanagementsystemen.

ISO 50001 energiemanagement

Een ISO 50001 gecertificeerd energiemanagementsysteem helpt niet alleen uw energiegebruik en daarmee CO2 footprint te verlagen, het is ook een effectief middel om uw kosten te reduceren.

Overzicht trainingen Overheden

Lloyd's Register biedt een aantal trainingen en opleidingen voor de klanten in de publieke sector, zodat u uw managementsysteem effectief inricht.

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Workshop: QA-manager 2.0

Ontwikkel uzelf tot een QA-manager 2.0 in deze zeer interactieve workshop. | 1 dag | €675,-