EN 9100 Certificering luchtvaarsector

In de luchtvaartindustrie zijn veiligheid, korte levertijden, optimale kwaliteit/ prijsverhouding en duurzaam ondernemen cruciaal. Bovenstaande aspecten zijn voor u van belang ongeacht of u nu actief bent in de maak, materiaal, engineering, metaal of technische industrie voor het vervaardigen van machines in de luchtvaart zoals vracht en personen vliegtuigen. Uw opdrachtgevers, de overheid, consumenten en de sector in zijn geheel hebben hoge verwachtingen. Ongelukken of mankementen zitten in de kleinste details, maar kunnen gigantische gevolgen hebben voor uw reputatie- en imago. Hoe zorgt u er in de luchtvaartsector als Original Equipment Manufacturer (OEM), toeleverancier, fabrikant of ontwerpbureau voor dat u voldoet aan deze eisen?

Als organisatie in de luchtvaartindustrie is certificering van een effectief ingerichte kwaliteitsmanagementsysteem een goede oplossing. Voor de luchtvaartsector gelden specifieke normeringen zoals de AS 9100 norm, in Europa beter bekend als de EN 9100. De AS 9100 norm is ontwikkeld door de International Aerospace Quality Group (IAQG) en toont aan dat u voldoet aan hoge kwaliteitseisen in de sector. Tevens is deze managementsysteemcertificering een goede aanvulling op andere Europese Richtlijnen waar u wellicht voor gecertificeerd bent. Lloyd's Register verzorgt het certificatietraject van deze norm en eventuele andere relevante normen (AQAP en ISO 9001).

Certificering en training van EN 9100 in de luchtvaartsector

De auditoren van Lloyd's Register toetsen uw onderneming volgens de eisen uit de norm, zodat u zich na een succesvol traject een EN 9100 gecertificeerde onderneming mag noemen. Tijdens het certificatietraject kan u gebruik maken van begeleidingsmogelijkheden als training, proefaudits en gap analyses.

Voordelen van certificering in de luchtvaarindustrie

Certificeren van uw onderneming heeft vele voordelen. Hieronder zijn de voornaamste voordelen voor u samengevat:

#1 Toetredingsmogelijkheden en verbeterde concurrentiepositie   

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale en branche specifieke richtlijnen voor de luchtvaartindustrie geeft dit:

  • Makkelijker toegang tot opdrachtgevers in de industrie die minimaal een EN 9100 certificatie vereisen
  • Geeft meer vertrouwen aan uw stakeholders en kan helpen om makkelijker internationale opdrachtgevers aan te trekken vanwege de internationaal geaccepteerde eisen van de norm

#2 Verbeterde processen

Het implementeren van een gecertificeerd EN 9100 managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler werkt en:

  • Aantoonbaar kwaliteit kan aantonen
  • Uw medewerkers op de hoogte zijn van geldende procedures en werkprocessen
  • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement

  • Verbeterde operationele prestaties minimaliseren fouten en leidt tot kostenbesparingen en verkorte levertijden

Managementsysteem certificering in de luchtvaarindustrie

Normen met betrekking tot de sector Aerospace

Overzicht normen Aerospace Lloyd's Register

Bekijk alle normen

AS 9100

Deze norm kwalificeert organisaties die willen toeleveren aan de Aerospace (Luchtvaartindustrie). Het omvat alle eisen van ISO 9001 plus een 80-tal specifieke eisen die kritiek zijn voor Aerospace toelevering.

Trainingen luchtvaartindustrie

Lloyd's Register biedt een aantal trainingen en opleidingen voor de klanten in de sector van Aerospace, zodat u uw managementsysteem effectief inricht.

Overzicht trainingen Aerospace

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Wijzigingen Aerospace normen AS/9100:2016

Deze eendaagse cursus is ontworpen met het doel u inzicht te geven in de wijzigingen, het formaat, de scope en structuur van de AS9001:2016-series en de beanderingen die hir aan te ngrondslag liggen. Tevens zal in deze training aandacht worden geschonken aan de "high level structure" zoals in de AS 9100:2016 serie.