Kwaliteitsmanagement in de zorg en welzijn

Kwaliteit in de gezondheidszorg en de welzijnssector is van essentieel belang, want iedereen verdient goede zorg. De dienstverlening naar patiënten en cliënten is enorm belangrijk. In de huidige tijd, waarin de sector flink aan verandering onderhevig is vanwege decentralisatie, vergrijzing, veranderende wetgeving, toenemende klant en markt eisen, kan het behouden en verbeteren van de kwaliteit soms een enorme uitdaging zijn. Hoe kunnen zorginstellingen thema’s als service, continuïteit, beschikbaarheid, deskundigheid, goede hygiëne veiligheid en bovenal de persoonlijke betrokkenheid richting de patiënt en cliënt behouden en continu verbeteren? Kortom, hoe richt je een organisatie als een ziekenhuis, verpleeghuis, kinderopvang, dialysecentra of een jeugdzorginstelling zo in dat er structureel gewerkt wordt aan de verbetering van de kwaliteit?

Een Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), NEN-EN 15224 en ISO 9001 certificering kan de bekrachtiging zijn voor uw organisatie dat het kwaliteitsmanagementsysteem en daarmee uw organisatie en processen effectief, efficiënt en lean ingericht zijn. Een gecertificeerde organisatie die haar kwaliteit continu verbetert brengt concrete voordelen met zich mee als kortere wachttijden, snelle dienstverlening en een verbeterde klanttevredenheid. Onze gespecialiseerde auditoren hebben jaren praktijkervaring in de sector, waardoor zij optimaal in staat zijn om uw organisatie te toetsen volgens de meest actuele eisen uit de norm.

Certificering kwaliteit binnen de zorgsector

De bekendste internationale standaard voor kwaliteitsmanagement is de ISO 9001:2008. Afhankelijk van het type organisatie kan u zich laten certificeren voor sectorspecifieke normen. Deze zijn aangevuld met eisen en interpretaties die van toepassing zijn op de sector en het type organisatie. Zo is er ook de HKZ en de NEN-EN 15224 (ook wel bekend als de ‘ISO voor de zorg’). Naast het voldoen aan eisen vanuit de wetgeving zijn certificaten en keurmerken een uitstekende manier om aan te tonen dat u kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Lloyd's Register verzorgt het certificatietraject van de normen HKZ, NEN-EN 15224 en ISO 9001.

Voordelen certificering voor kwaliteitsmanagement in de zorg en welzijn

Certificeren van uw processen heeft voor uw organisatie vele voordelen. Wij hebben de voordelen voor uw organisatie hieronder samengevat:

#1 Verbeterde marktpositie en klanttevredenheid

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale en branche specifieke richtlijnen geeft dit:

  • Vertrouwen bij patiënten, cliënten, leveranciers, overheid en andere stakeholders
  • Toegang tot markten waar door overheden certificatie vereist is

#2 Professionelere processen en dienstverlening

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler werkt en:

  • Aantoonbaar streeft naar een optimaal kwaliteitsniveau
  • Uw medewerkers getraind en op de hoogte zijn van geldende processen
  • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement    

  • Effectievere bedrijfscultuur en efficiëntere werkzaamheden
  • Verbeterde operationele prestaties minimaliseren fouten leidt tot kostenbesparingen

Overzicht normen Gezondheidszorg Lloyd's Register

Bekijk alle normen

HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is de verzamelnaam voor een aantal normen die eisen stellen aan het kwaliteitsmanagement in de Zorg- en Welzijnssector.

ISO 13485

De ISO 13485 is de medische variant van ISO 9001, die specifiek is ontwikkeld om fabrikanten van medische hulpmiddelen te helpen voldoen aan de betreffende Europese wetgeving.

NEN-EN 15224

NEN-EN 15224/ ISO healthcare is een sectorspecifieke kwaliteitsmanagement norm voor zorginstellingen.

NTA 8009

De NTA 8009 vormt de basis voor externe toetsing van het patiëntveiligheidsbeleid van ziekenhuizen.

Trainingen Gezondheidszorg

Lloyd's Register biedt een groot aantal trainingen en opleidingen voor de klanten in de Gezondheidszorg, zodat u uw managementsysteem effectief inricht.

Overzicht trainingen Gezondheidszorg Lloyd's Register

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Management Tools voor Zorg & Welzijn

Voor de sector Zorg en Welzijn is een specifieke training "Management Tools" ontwikkeld. Deze tools zijn van belang voor het succesvol implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterprogramma's. Met een gestructureerde aanpak wordt (nieuw) beleid ingevoerd en resultaat behaald voor klanten, omgeving en organisatie.

Risicogericht audits uitvoeren

Binnen alle certificatieschema's wordt risicomanagement steeds belangrijker. Zo ook binnen de NTA 8009, HKZ VMS, NEN 7510 en ISO 27001. Het is dus een "must" om ook uw interne audit zo te organiseren en uit te voeren dat vastgestelde risico's maximaal aan bod komen.

Themadag Zelforganisatie

Tijdens het uitvoeren van audits blijkt dat veel organisaties in de Zorg en Welzijn bezig zijn met het ontwikkelen van zelforganisatie. Rondom dit thema organiseert Lloyd’s Register op dinsdag 9 oktober 2018 een informatiedag voor de sector Zorg en Welzijn.

Training EN 15224 - ISO voor Zorg & Welzijn

Tijdens deze tweedaagse training wordt de norm EN 15224 grondig doorgenomen en gaat u concreet oefenen met het toepassen van belangrijke normelementen. Onderdeel van deze training is het implementeren van risicomanagement binnen uw organisatie.

Werksessie MVO in de zorg

Tijdens deze werksessie lichten wij u voor over hoe u structureel duurzaam ondernemen en MVO in uw organisatie kunt implementeren.