Kwaliteitsmanagement
installatie en elektrotechniek

Als installateur in de installatie en elektrotechniek wilt u garant staan voor de kwaliteit van uw diensten. Het kunnen aantonen van bewezen vakmanschap is in deze sector al decennia lang een vereisten. Daarnaast spelen zaken als duurzaam ondernemen en milieumanagement een steeds nadrukkelijkere rol in de dagelijkse praktijk.
Lloyd's Register Quality Assurance levert al decennia lang een bijdrage aan het vertrouwen tussen opdrachtgevers en leveranciers. Binnen de installatie en elektrotechnische sector zijn diverse normeringen ontstaan die u helpen de kwaliteit van uw onderneming te waarborgen. Uw onderneming certificeren op deze normen heeft vaak interessante voordelen.

Veiligheid en milieumanagement in de installatiesector

Hoe gaat uw onderneming om met milieumanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen? CO2 reductie en technologische ontwikkeling als de opkomst van LED en duurzame energiebronnen bieden kansen en uitdagingen binnen de sector. Daarnaast worden er strenge eisen gesteld aan de Arbo-omstandigheden van uw medewerkers.
Normeringen helpen uw onderneming de kwaliteit van de dienstverlening structureel te verbeteren.

Voordelen (ISO) certificering voor installateurs

Certificeren van uw processen heeft voor uw onderneming vele voordelen.
Lloyd's Register heeft een uitgebreid team van deskundigen die een brede ervaring hebben binnen het elektrotechnische en installatie werkveld. Onze deskundigen weten wat er speelt in uw sector en waar kansen liggen en hoe het certificeren van uw onderneming hieraan kan bijdragen.
Bekijk hieronder de voornaamste voordelen:

#1 Verbeterde concurrentiepositie en klanttevredenheid

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale en branchespecifieke richtlijnen geeft dit:

  • Toegang tot opdrachtgevers in de installatie die certificatie vereisen.
  • Vertrouwen bij bestaande opdrachtgevers in de keten

#2 Professionelere processen en dienstverlening

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler werkt en:

  • Aantoonbaar hogere kwaliteit levert
  • Uw medewerkers getraind en op de hoogte zijn van geldende procedures
  • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement

  • Effectievere bedrijfscultuur en efficiëntere werkzaamheden
  • Verbeterde operationele prestaties minimaliseren fouten en leid tot kostenbesparingen

Overzicht normen Electro- en Installatietechniek Lloyd's Register

Bekijk alle normen

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor een milieu managementsysteem. Deze norm helpt u om milieu risico’s te identificeren, prioriteren en managen als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering.

MVO Prestatieladder

De MVO prestatieladder® is gebaseerd op de ISO 26000, de AA 1000 voor de interactie met stakeholders en richtlijnen voor rapportage met verwijzing naar het Global Report Initiative (GRI).

CPR (Construction Products Regulation 305/2011/EU)

De Europese Commissie heeft een aantal EG-Richtlijnen (EU-Directives) uitgegeven voor bepaalde typen producten met het doel vrij handelsverkeer binnen de EER te bevorderen (belemmeringen tegen te gaan) en veiligheid voor de gebruikers te waarborgen.

ISO 3834

Het lassen van metalen is een bijzonder proces en aan het eindproduct worden eisen gesteld. Er kunnen vooraf bepaalde randvoorwaarden (lasserkwalificaties, methodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc.) worden geborgd zodat met een grote mate van waarschijnlijkheid vooraf kan worden vastgesteld dat het eindproduct zal voldoen aan de gestelde eisen. De ISO 3834 - 1 t/m 4 serie beschrijft deze randvoorwaarden als wel op welk niveau dit moet zijn geregeld.