kwaliteitsmanagement in bouwsector

Kwaliteitszorg en veiligheid is in de bouwsector enorm belangrijk. De bouwsector is een van de meest beconcurreerde sectoren. Dit maakt dat de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening voor bouwbedrijven een enorm belangrijk element is om een onderscheidende positie in de markt te behouden.

Kwaliteitszorg in de bouwsector (ISO certificering)

Loyds Register begrijpt als geen ander de complexiteit van de bouwsector. Financiële risico’s, milieuvraagstukken, levertijden en planning zijn belangrijke facetten waar uw bouwonderneming dagelijks mee te maken heeft. De jarenlange praktijkervaring van onze auditoren zorgen ervoor dat u optimale begeleiding kunt verwachten om uw kwaliteitsmanagementsysteem optimaal af te stemmen op de dagelijkse praktijk. ISO certificering levert aannemers concurrentievoordeel op, het zorgt ervoor dat uw onderneming efficiënter werkt en dat risico’s goed in kaar zijn gebracht.

Veiligheidscertificaten voor aannemers (VCA Certificering)

Naast kwaliteitsmanagement is de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en de omgeving erg belangrijk. Opdrachtgevers vereisen dat aannemers en bouwbedrijven veiligheidscertificaten kunnen overleggen. Zijn uw medewerkers VCA gecertificeerd? Hoe staat het met de kennis van uw VGM manager? Kunt u uw opdrachtgevers laten zien dat uw onderneming uitspringt in het beheersen van veiligheidsrisico’s en dat medewerkers de kennis hebben de procedures correct toe passen?

Voordelen kwaliteitsmanagement certificatie in de bouwsector

Certificeren van uw werkprocessen als aannemer heeft grote voordelen. Hieronder staan de voornaamste voordelen voor u samengevat:

#1 Verbeterde concurrentiepositie  

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale en branche specifieke richtlijnen voor informatiebeveiliging heeft dit o.a. de volgende voordelen:

  • U kunt aantonen dat u aan de gewenste veiligheidseisen voldoet
  • U kunt aantonen dat uw kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan internationale richtlijnen
  • U heeft toegang tot aanbestedingsprocedures en opdrachtgevers die certificatie vereisen

#2 Verbeterde veiligheid en professionelere processen

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler te werk gaat. 

  • Aantoonbare kwaliteit van uw diensten
  • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement

  • Effectievere bedrijfscultuur en efficiëntere werkzaamheden
  • Heldere afbakening van dienstverlening
  • Verbeterde operationele prestaties, minimaliseren van fouten leid tot kostenbesparingen

Normen met betrekking tot de sector Bouw

Overzicht normen Bouw LRQA

Bekijk alle normen

BRL SIKB –serie

Sinds 1999 zijn “intermediairs” op de werkgebieden ‘bodem, waterbodems, water alsook grondwater’ voorzien van protocollen en Proces-Beoordelingsrichtlijnen komend vanuit het Kwalibo traject van de overheid. Al deze richtlijnen zijn gebaseerd op de kwaliteitmanagement elementen van de ISO 9000 en men maakt verplicht gebruik van in de richtlijn vermelde protocollen

Veiligheidsladder

De veiligheidsladder is een methode waarmee veilig werken door leveranciers van o.a.ProRail. Tennet, Gasunie kan worden bevorderd. Per 1 januari 2013 maakt ‘veilig werken’ onderdeel uit van de beoordeling bij aanbestedingen.

VCU

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel uitzenden, beschikbaar stellen of detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven en bedrijven met een VCO-certificaat.

VCO

De VCO is bedoeld om te worden toegepast door opdrachtgevers die de juiste voorwaarden willen scheppen om VCA-gecertificeerde aannemers, die voor hen of op hun terrein risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-prestaties te kunnen laten komen.

VCA

VCA kan ook worden gehanteerd door opdrachtgevers en aannemers en heeft betrekking op het VGM-beheerssysteem van de aannemer, ten behoeve van haar medewerkers en de medewerkers van onderaannemers.

Trainingen Bouw

LRQA biedt een aantal trainingen en opleidingen voor de klanten in de sector van Bouw, zodat u uw managementsysteem effectief inricht.

Overzicht trainingen Bouw LRQA

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Interne Audit Training VCA

Aan het eind van de training beschikt u over de kennis en vaardigheden om interne audits uit te kunnen voeren op basis van de VCA 2008/5.1 checklist.

Workshop BRL 5019 & BRL 5006

Aan het eind van deze training hebt u een duidelijk inzicht in het stelsel van private kwaliteitsborging en weet u wat de komende ontwikkelingen voor u kunnen gaan betekenen.

Introductietraining VCO (2007/02)

Aan het eind van de training heeft u inhoudelijke kennis van de VCA 2007/02 checklijst en het certificatietraject.

Introductietraining VCA (2008/5.1)

Aan het eind van de training heeft u inhoudelijke kennis van de VCA 2008/5.1 checklijst en het certificatietraject.