Workshop Opstellen Duurzaamheidsverslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt vandaag de dag iedereen bezig: opdrachtgevers, overheid, ondernemers en de consument. MVO is een veelomvattend begrip. Termen zoals 'people, planet, proft' zult u regelmatig hebben gehoord. Als organisatie zult u een visie moeten ontwikkelen en kenbaar maken over uw rol als werkgever, uw milieubelasting en uw bijdrage aan de maatschappij. Hierbij is het belangrijk wat uw stakeholders zoals aandeelhouders, personeel en partners in de keten van uw organisatie en producten en/of diensten vinden.

Er zijn diverse internationale richtlijnen voor het rapporteren en bepalen van relevante MVO onderwerpen, zoals het Global Report Initiative (GRI) en de ISO 26000. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid een transparantie benchmark voor organisaties met duurzaamheidsverslagen ingesteld. Wat ondernemers zoeken is een praktische benadering om op een heldere manier aan de maatschappij te laten zien dat MVO de aandacht heeft. Lloyd's Register maakt het door zowel workshops als verificatie mogelijk transparant te kunnen communiceren over uw MVO aanpak. Het gaat hierbij niet alleen om uw duurzaamheidsbeleid en aanpak binnen de organisatie, maar ook om de dialoog en relatie met uw stakeholders.

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor alle personen binnen uw organisatie die verantwoordelijk of betrokken zijn bij het opstellen van het Duurzaamheidsverslag.

Wat komt er aan bod?

  • Kennismaking met de Richtlijnen voor MVO verslaglegging zoals GRI, ISO 26000 en de relatie met de transparantiebenchmark
  • De basisprincipes voor verificatie: relevantie, consistentie, nauwkeurigheid, transparantie en terughoudendheid
  • Praktische tips en trucs om de vertaalslag naar uw organisatie te maken
  • Praktijkcases
  • Vaststellen stappenplan

De workshop is "case based'. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en cases maakt u de theorie eigen en kunt u er snel in uw eigen organisatie mee aan de slag.

Aan het eind van de workshop

Bent u op de hoogte van de do's en don'ts bij het opstellen van een duurzaamheidsverslag en weet u wat u nog te doen staat om zelf een evenwichtig en betrouwbaar verslag op te stellen.