Workshop Communicatie en Kwaliteit

Workshop Communicatie en Kwaliteit

Effectief communiceren is een voorwaarde voor een succesvol managementsysteem en heeft een positieve invloed op de onderlinge relaties binnen de organisatie en op de relatie met klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Voor het doorvoeren van veranderingen en het realiseren van doelstellingen is een effectieve communicatie van doorslaggevend belang. Iedere individuele medewerker binnen de organisatie levert een bijdrage aan de effectiviteit van het communicatieproces binnen de organisatie. De workshop Communicatie en Kwaliteit is dan ook gericht op de persoonlijke ontwikkeling van het individu in zijn of haar communicatie met anderen.

Bij deze tweedaagse workshop wordt gebruikt gemaakt van NLP technieken door ervaren NLP trainers die tevens jarenlange ervaring hebben op het gebied van kwaliteitsmanagement. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een methodiek die het mogelijk maakt snel, effectief en blijvend een gedragsverandering te realiseren.

Wat komt er aan bod?

  • Het communicatieproces: Welke filters spelen een rol bij communiceren?
  • (Non)verbale communicatie: Hoe gebruik te maken van elementen als oogcontact, lichaamshouding, gebaren, stemgebruik en taalpatronen?
  • Observatievaardigheden: Het ontwikkelen van een scherp observatievermogen, waarmee inzicht wordt verkregen in de emotionele beleving van de ander.
  • Verfijning van zintuiglijke waarneming: Het bewuste gebruik van alle zintuigen om eigen ervaringen en die van anderen te kunnen beïnvloeden.
  • Verbetercirkel van de effectieve communicatie: Falen=oefenen=leren=succes. Succes is één keer meer opstaan dan vallen

Aan het eind van de workshop

De deelnemers zijn zich aan het eind van de workshop bewust van hun eigen bijdrage in het effectief communiceren met anderen en hebben instrumenten aangereikt gekregen om hun persoonlijke communicatie verder te ontwikkelen.

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Zuid Nu inschrijven