Workshop & Bewustwordingssessie AVG Compliance

Hoe wordt uw organisatie AVG Compliant?

Als u een AVG Compliance training wilt ontvangen voor uw organisatie dan kunnen de volgende onderwerpen aanbod komen:

 • Een inleiding tot de principes en concepten van het AVG; 
 • Basis kennis theorie AVG;
 • AVG en de QA adviseur/ medewerker; 
 • In kaart brengen van de voor de AVG relevante activiteiten; 
 • Hoe AVG toe te passen binnen uw organisatie; 
 • Welke elementen zijn van belang in het kader van AVG; 
 • AVG in relatie tot uw kwaliteitsmanagementsysteem; 
 • AVG elementen opnemen tijdens interne audits; 
 • De verwerkersovereenkomst; 
 • Bewustwording van AVG binnen uw organisatie; 
 • Hoe AVG compliant zijn wij als organisatie.

Doel:

Als kwaliteitsverantwoordelijke heeft de AVG een impact op de manier van werken en dienen wij ons zelf hier op voor te bereiden. De workshop heeft als doel de deelnemers inzicht te verschaffen in de meest actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van hun functie als QA adviseur/ medewerker in relatie tot de AVG van belang zijn. 


Doelgroep:

Sinds 25 mei 2018 heeft iedere organisatie te maken met de AVG-GDPR, de nieuwe privacy wetgeving. Deze workshop richt zich op mensen welke in hun dagelijkse functie te maken hebben of verantwoordelijk zijn voor het AVG beleid binnen de organisatie. Voor u is het van belang om te weten wat de eisen in deze wet zijn en wat uw verplichtingen hierin zijn. Na afloop van deze training zal het voor u duidelijker zijn wat er binnen uw organisatie moet gebeuren AVG compliant te zijn. 


Voorkennis:

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze AVG workshop. Deze AVG workshop is voor de professional die meer wil weten over de AVG, hetzij doordat de praktijk dat van hem/haar eist, hetzij uit persoonlijke interesse. 

Voordelen:

 • Uw trainingsbehoeften staan centraal; 
 • Samen met uw organisatie wordt de inhoud vormgegeven; 
 • Uw managementsysteem maakt onderdeel uit of kan onderdeel uitmaken van de training; 
 • U bepaalt waar en wanneer er getraind wordt; 
 • De cases zijn gebaseerd op uw praktijksituatie; 
 • Het is de meest (kosten-)effectieve methode vanaf 5 deelnemers. 
Aan het einde van de workshop & bewustwordingssessie AVG heeft u een goed inzicht in wat de wet en regelgeving inhoudt en hoe u deze kunt vertalen naar uw kwaliteitsmanagementsysteem. Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.