Workshop ISO 50001 Energiemanagement

Workshop ISO 50001 Energiemanagement

Verantwoord omgaan met de beschikbare energiebronnen wordt belangrijker. Niet alleen omdat bepaalde energiebronnen schaarser en daarmee duurder worden, ook omdat er een toenemende druk is om de CO2 uitstoot te verminderen. Daarnaast wordt er door belanghebbenden meer belang gehecht aan "groene" organisaties dan vroeger!

Tijd dus om gestructureerd te werken aan uw energiemanagement. Om u hierbij te helpen heeft de International Organisation for Standardisation een norm ontwikkeld: ISO 50001. Tijdens deze halfdaagse workshop maakt u kennis met de basisprincipes van deze norm en wordt er een start gemaakt hoe u deze norm kunt vertalen naar uw eigen organisatie.

Voor wie?

Voor de "kartrekkers" binnen uw organisatie die aan de slag gaan met het implementeren van een energiemanagementsysteem gebaseerd op ISO 50001.

Wat komt er aan bod?

  • Welke voordelen kan een geïmplementeerd energiemanagementsysteem volgens ISO 5001 u opleveren?
  • Basisprincipes van energiemanagement volgens ISO 50001
  • Energiebaseline (Referentie voor energieverbruik)
  • Energiebeleid en –doelstellingen
  • Energieprestatie-indicatoren: opstellen en monitoren
  • Procesbenadering
  • Handvatten voor implementatie

De workshop is "case based'. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en cases maakt u de theorie eigen en kunt u er snel in uw eigen organisatie mee aan de slag.

Aan het eind van de workshop ISO 50001 Energiemanagement

Bent u bekend met de hoofdlijnen van de norm ISO 50001 energiemanagement en hebt u handvatten gekregen om van start te gaan met het implementeren van ISO 50001.

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Zuid Nu inschrijven