Werksessie MVO in de zorg

Lloyd's Register vergroot aantoonbaar duurzaamheid en MVO van Zorgsector

Actualiteit laat zien dat in de zorgsector een transitie gaande is waarbij kwaliteit van zorg en marktwerking meer en meer geïntegreerd worden. De zorgsector moet hierbij innovatieve oplossingen zoeken op het gebied van extramuralisering, stelselwijziging, externe verantwoording, kostenstijgingen en bezuinigingen.

Gezondheid, kwaliteit, duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn begrippen die goed op elkaar aansluiten, ze gaan allemaal over welzijn en een leefbare omgeving voor nu en later. Duurzaam ondernemen en MVO helpen de zorgsector grote problemen op te lossen waarmee zij dagelijks wordt geconfronteerd.

Om u voor te lichten over hoe u dit structureel in uw organisatie kunt implementeren nodigen wij u namens Lloyd's Register van Lloyd’s Register Nederland B.V. uit voor het bijwonen van de werksessie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorg. Hieronder wordt kort weergegeven wat u hiervan mag verwachten, hoe u zich hiervoor opgeeft en de aanbieding die wij u als deelnemer doen.

MVO en duurzaamheid in de Zorg  

 • Helpen organisaties in de Zorg oplossingen te vinden voor een groeiende zorgvraag
 • Biedt mogelijkheden voor het centraal stellen van gezondheid i.p.v. ziekte
 • Het aantrekken en behouden van professionele arbeidskrachten in de zorg
 • Het realiseren van duurzame kostenbesparingen middels efficiëntere bedrijfsvoering
 • Geeft verantwoord vorm aan invulling van marktwerking in de zorgsector
 • Aantoonbaar MVO beleid biedt zorgsector een goede en duurzame reputatie
 • Lees hier meer over hoe organisaties verantwoording nemen voor People, Profit en Planet

Doelstelling van de Werksessie

 • Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van MVO en duurzaamheid voor uw organisatie
 • Kennis over MVO in de Zorg opdoen middels presentaties van organisaties uit de praktijk 
 • Handvatten aanreiken hoe u MVO kunt implementeren in uw organisatie 
 • Een positieve bijdrage leveren aan hoe u uw duurzaamheid beter kunt waarborgen

Onderwerpen Werksessie  

 • Wat is de betekenis van MVO in de Zorg: wat betekent dit, en waarom kiest men hiervoor?
 • Wat levert MVO in de Zorg organisaties op: duurzaam kader, aantrekkelijk werkgeverschap, bescherming reputatie, organisatieverbetering en kostenbesparing 
 • Wettelijke eisen: verantwoordelijkheden en sectorale invulling
 • Betrokkenheid van bestuur, management en communicatie met belanghebbenden
 • Stakeholder- en indicatoren management, transparantie en rapportage
 • Presentaties van organisaties uit de praktijk
 • Vragen en afsluitend een netwerkborrel
De werksessie start om 12.00, we starten dan met een inlooplunch. De werksessie begint om 12.45 en duurt tot 17.00.

Wat Lloyd's Register nog meer voor u kan betekenen? 

 • Het uitvoeren van een MVO Nulmeting voor uw huidige managementsysteem 
 • Het uitvoeren van een workshop MVO of Stakeholdermanagement
 • Het uitvoeren van een introductietraining of een interne audit training
 • Het coachen tijdens uw implementatie van een managementsysteem
 • Het uitvoeren van een audit tegen de norm MVO Prestatieladder

Meer informatie

Voor contact of info: Ton Wessels bel 010 201 84 25, of mail: ton.wessels@lr.org