Transitietraining HKZ:2015

Als uw organisatie te maken heeft met een HKZ-norm die compatibel is met ISO 9001 dan zult u ook te maken krijgen met een aanpassing van de HKZ-norm aan ISO 9001-2015. De belangrijkste aanpassingen zijn gericht op:

 • Risicogericht denken op drie niveaus: individueel, operationeel en beleidsmatig, waarbij tevens wordt verwacht ook te denken aan waar kansen liggen.
 • Het begrip ‘directievertegenwoordiger’ is vervallen en er wordt van het topmanagement nadrukkelijk verwacht commitment met het kwaliteitsmanagementsysteem en leiderschap te tonen.
 • Oriëntatie op de omgeving (belanghebbenden en onderwerpen) en veranderingen daarin die relevant zijn voor het doel en strategische richting van de organisatie moeten expliciet aandacht krijgen.
 • Van de organisatie wordt verwacht dat zij planmatig de activiteiten van de organisatie monitort en beoordeeld en stuurt op de prestaties van de te onderscheiden processen en stuurt op de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Er worden minder eisen gesteld aan het vastleggen van informatie in documenten en registraties

We bespreken tijdens deze training wat de veranderingen in ISO 9001:2015 betekenen voor u op de HKZ-norm gebaseerde kwaliteitsmanagementsysteem, om u in staat te stellen een succesvol transitieplan voor uw organisatie te ontwikkelen en uit te voeren.

Transitietraining HKZ:2015 – In één oogopslag

Deze interactieve training duurt twee dagen en is bedoeld om kwaliteitsmanagers en managementvertegenwoordigers, die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de transitie naar HKZ:2015, kennis te laten verkrijgen van de wijzigingen en welke impact deze hebben op uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem. Door praktijkvoorbeelden te gebruiken en modellen aan te reiken, zal deze training u helpen om een HKZ:2015 transitieplan voor uw organisatie te ontwikkelen zodat u de middelen hebt om de wijzigingen binnen uw kwaliteitsmanagementsysteem toe te passen.

Voor wie is de Transitietraining HKZ:2015?

De transitietraining is voor u als:

 • U aan de slag gaat bij het begeleiden van de transitie van HKZ:2009 naar HKZ:2015.
 • U wilt meer weten over de mogelijke impact van HKZ:2015 op uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem.

Wat komt er aan bod?

 • Identificeren van de belangrijke nieuwe en strengere eisen in HKZ:2015, waaronder
  • Organisatiecontext
  • Risico gebaseerd denken
  • Procesaanpak
  • Gedocumenteerde informatie
  • Leiderschap en betrokkenheid
 • Weten wat voor uw organisatie nodig is voor het plannen, voorbereiden en vergemakkelijken van de transitie naar HKZ:2015.
 • Welke wijziging moeten worden gerealiseerd in uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem en hoe de nieuwe en gewijzigde eisen aangepakt kunnen worden.
 • De waarde van organisatorische context en het toepassen van een op risico gebaseerde aanpak van kwaliteitsmanagement.
 • Hoe u de toepassing van procesmanagement kunt demonstreren.
 • Hoe u uw organisatie door de transitie kan leiden.

Bent u op zoek naar een training toegespitst op uw eigen specifieke situatie? Ook dan bent u bij Lloyd's Register Training aan het juiste adres voor een Transitietraining HKZ:2015 bij u in huis. Uw organisatiecultuur, de omvang en de leeftijd van uw organisatie, de ervaring van u en uw mensen en de ontwikkelingen in de markt; al deze factoren zijn bepalend bij het vaststellen van een goed trainingsprogramma.

Voor meer informatie of een offerte-aanvraag neem contact op met Lloyd's Register Training via ons contactformulier, per e-mail training@lrqa.nl of telefonisch 010 201 8445.

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Midden Nu inschrijven
Regio Midden Nu inschrijven