Training Opzetten Arbomanagementsysteem

Training Opzetten Arbomanagementsysteem

Voor iedere organisatie is het van belang dat er op gestructureerde wijze aandacht gegeven wordt aan het beheersen van risico’s en aan het voldoen aan wet- en regelgeving. De OHSAS-norm specificeert eisen voor een Arbo managementsysteem, waarmee een organisatie haar arbo risico’s kan beheersen en haar arboprestaties kan verbeteren. De OHSAS 18001 biedt een duidelijke kapstok voor het opzetten van een doeltreffend systeem dat helpt om aan veranderende wet- en regelgeving te kunnen voldoen en de risico’s terug te brengen naar een acceptabel niveau.

In deze tweedaagse cursus wordt een praktische invulling gegeven van de OHSAS vereisten in relatie met het Arbo managementsysteem, maar wordt er ook gekeken naar overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de ISO 9001(kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Dit ook in relatie met de High Level Structure, waarop de nieuwe managementsystemen gebaseerd zullen zijn. De nadruk ligt op het opzetten, implementeren, verbeteren en integreren van het Arbo managementsysteem in relatie met kwaliteits- en milieuzorgsystemen om te komen tot een geïntegreerd KAM-systeem. 

Voor wie is de Training Opzetten Arbomanagementsysteem?

Voor iedereen die betrokken is bij het invoeren, onderhouden en verbeteren van een Arbo managementsysteem of een geïntegreerd KAM-systeem.Voor deze training wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers inhoudelijke kennis hebben van de OHSAS 18001 norm.  Indien dat niet zo is, wordt de training “Normkennis OHSAS 18001”  aanbevolen.

Wat komt er aan bod?

  • Algemene kennis van OHSAS 18001
  • Het opzetten en vertalen van beleid naar doelstellingen
  • Het opzetten van een ARBO-aspecten register
  • Het opzetten en onderhouden van het register wet- & regelgeving
  • Hoe het ARBO aspecten register en het register wet- & regelgeving te gebruiken bij het opzetten van het ARBO managementsysteem
  •  Het bepalen van compliance wet- & regelgeving
  • Integratie met kwaliteits- en milieumanagementsystemen
  • De High Level Structure
  • "Best practices"
  • Veiligheid en gezondheid in de keten 

Aan het eind van de Training Opzetten Arbomanagementsysteem

Kunt u de OHSAS 18001 eisen omzetten naar een werkend ARBO managementsysteem en kunt u de relatie met ISO 9001 en ISO 14001. Ook kunt u een ARBO-managementsysteem opzetten en integreren in een bestaand kwaliteits- en/of milieumanagementsysteem.

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Zuid Nu inschrijven