Toevoegen van klantwaarde en voorkomen van verspilling in processen

Wat is Lean?

Lean is een filosofie en manier van werken waarbij men in de organisatie is gericht op het creëren van waardestromen in alle processen en het uitschakelen van verspillingen. Lean staat voor maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning. De Lean manier van werken heeft zich inmiddels bewezen. Dit door de processen zo in te richten dat alleen dát gedaan wordt strikt nodig is, op de juiste tijd en in de benodigde hoeveelheden. 

Binnen Lean is er continu aandacht voor het vroegtijdig ontdekken van en reageren op afwijkingen zodat kan worden voorkomen dat deze afwijkingen worden doorgegeven naar een opvolgende processtap. Lean werken heeft kortere levertijden en lage kosten tot gevolg.

Wat is een leangerichte audit?

De leangerichte audit is een manier van auditen waarbij iedereen in de organisatie zich richt op het ontdekken van klantwaarde in alle processen en het elimineren van verspillingen. Door het in processen centraal stellen van de klant wordt toegevoegde waarde voor de klant gecreëerd tegen minimale inspanning. Hierdoor verbetert de kwaliteit en dalen de kosten. Het resultaat is ook meetbaar op andere vlakken: hogere klanttevredenheid en meer betrokkenheid van de medewerkers.

Voor wie is de training?

Bent u toe aan verdieping en verbreding van uw auditkennis en auditvaardigheden? Wilt u uw organisatie en processen ook zien door een andere bril dan alleen de bril “doen we het zoals is afgesproken”? Omdat u de geschiktheid van uw kwaliteitsmanagementsysteem op dit moment vooral afmeet tegen de bekende spelregels, zoals de voor uw organisatie geldende normen en wet- en regelgeving? Kortom u wilt meer!

De training Lean gerichte interne audit richt zich op ervaren interne auditoren, lijn- staf en kwaliteitsverantwoordelijken die betrokken (willen) zijn bij het inrichten, toetsen en verbeteren van het kwaliteitssysteem. Deze manier van interne audit voegt een nieuwe dimensie toe aan uw auditmogelijkheden; het samen met uw collega’s onderzoeken van de kansen om de efficiency van de werkprocessen van uw organisatie en de klanttevredenheid significant te verbeteren.

U leert tijdens de training

  • Principes, doel en plaats van leangerichte interne audits
  • Herkennen van de signalen van het ontbreken van klantwaarde en verspilling in processen (denk aan: afkeur en herstel, opmerkingen van klanten, lange levertijden, prijsdruk, enz.) 
  • Inrichten en voorbereiden van de uitvoering van een leangerichte interne audit 
  • Hanteren van praktische toepassingen bij de uitvoering van leangerichte interne audits zoals; A3-methodiek, processtroom analyse, checklisten en actieplan.

Vereiste voorkennis

  • Basiskennis van uw (op ISO 9001 of HKZ gebaseerde) managementsysteem is belangrijk.
  • Ervaring als interne auditor

Voorbereiding

Het trainingsmateriaal is in het Nederlands. Enige tijd voor aanvang van de training ontvangt u een voorbereidingssyllabus om u voor te bereiden.

NB: Opbouwen van sectorspecifieke kennis en het trainen van auditorvaardigheden vormen geen onderdeel van deze training. 

Over de trainer Manfred Lit 

  • 7 jaar werkzaam als Senior Lead Assessor en Lead tutor bij Lloyd's Register
  • Kennis en ervaring van procesoptimalisatie en kwaliteitssystemen binnen Z&W 
Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Midden Nu inschrijven
Regio Midden Nu inschrijven