Training EN 15224 - ISO voor Zorg & Welzijn

Wat kan EN 15224 / ISO voor Zorg en Welzijn betekenen voor uw organisatie?

EN 15224 / ISO voor Zorg en Welzijn is een norm voor kwaliteitsmanagement speciaal ontwikkeld voor zorg- en welzijnsinstellingen. Deze norm is gebaseerd op ISO 9001:2008. Uitgangspunt van de norm is dat de interpretatie van eisen en de specifieke invulling van het managementsysteem een verantwoordelijkheid is van de zorginstelling zelf. De organisatie bepaalt op basis van de behoeften van haar belanghebbenden, wat kritische kwaliteitskenmerken zijn en welke doelstellingen zij daar aan verbindt. De organisatie heeft dus de kans om dit systeem op maat vorm te geven voor de eigen doelgroep. Daarnaast worden er onder andere eisen gesteld aan de manier waarop risicomanagement binnen de organisatie wordt vorm gegeven. Effectieve maatregelen op het terrein van patiënt/cliëntveiligheid zijn daar onderdeel van.

Tijdens deze tweedaagse training wordt de norm grondig doorgenomen en gaat u concreet oefenen met het toepassen van belangrijke normelementen. Aan het eind van de training kunt u zelf bepalen of EN 15224 / ISO voor Zorg en Welzijn een goed alternatief voor u is. Onderdeel van deze training is het implementeren van risicomanagement binnen uw organisatie.

Voor wie?

Voor kwaliteitsfunctionarissen en managementvertegenwoordigers die geïnteresseerd zijn in kwaliteitsmanagement en kennis willen maken met EN 15224 / ISO voor Zorg en Welzijn.

Wat komt er aan bod?

 •  Achtergrondinformatie over het ontstaan van de norm EN 15224 / ISO voor Zorg en Welzijn;
 • De filosofie achter de norm;
 • Toelichting op de diverse normparagrafen;
 • Oefenen met het identificeren van "kwaliteitskenmerken";
 • Oefenen met het gebruiken van "kwaliteitskenmerken" en het bepalen van doelstellingen en risico's;
 • Oefenen met het toepassen van een prospectieve risicoanalyse op procesniveau;
 • Vergelijking van  EN 15224 / ISO voor Zorg en Welzijn en de diverse HKZ-schema's;
 • Hoe kunt u morgen starten?

Aan het eind van de training

 • Hebt u kennis van de achtergrond en de inhoud van de norm;
 • Hebt u geoefend met methodieken voor de implemenatie van de norm;
 • Kent u de verschillen met HKZ-schema's;
 • Kunt u beoordelen of EN 15224 / ISO voor Zorg en Welzijn  een goed alternatief is voor uw organisatie. 
Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Zuid Nu inschrijven