Training CE markering Drukapparatuur & Staalconstructies onder ISO9001:2015

In hoeverre hebt u zicht op welke wijze de technische eisen en richtlijnen uit de PED, CPR/ EN 1090 en ISO 3834 kunt integreren in uw aan te passen ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem? In deze eendaagse multidisciplinaire training vergroot u uw technische kennis en kunt u de verschillende eisen vertalen naar de dagelijkse praktijk van uw organisatie. De normen en richtlijnen die worden behandeld, zijn hieronder op een rij gezet. 

CE markering Drukapparatuur (Pressure Equipment Directive, PED)

De PED is de richtlijn voor fabrikanten van drukapparatuur. Deze Richtlijn Drukapparatuur (PED 97/23/EC) van de Europese Unie is per 19 juli 2016 gewijzigd. Behalve een ander nummer- 2014/68/EU – zijn er diverse wijzigingen die gevolgen hebben voor fabrikanten (gemachtigden van), importeurs, en distributeurs van drukapparatuur. Hier is een rol weggelegd voor de hele toeleveringsketen. In de nieuwe PED is daarom de term “marktdeelnemers” opgenomen en zijn wettelijke verplichtingen vastgesteld voor elk van hen.

CE markering Staalconstructies (CPR / EN1090)

De EN 1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten. Om zo staal- en/of aluminium constructiedelen te maken. Sinds 1 juli 2014 dienen staal- en/of aluminiumconstructies voorzien te zijn van een CE-markering om op de markt gebracht te mogen worden. Inmiddels worden er ook aanvullende/gewijzigde eisen gesteld aan het vaststellen van uitvoeringsklasse, Prestatieverklaring(DoP) en nog meer.

ISO3834 “Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen”

Steeds vaker worden bedrijven voor, tijdens en na het uitvoeren van laswerkzaamheden geconfronteerd met hoge kwaliteitseisen. Lassen is een bijzonder proces; je kunt namelijk nooit voor 100% vaststellen of de gewenste sterkte aanwezig is. Tenzij de lasverbinding destructief wordt onderzocht (DO). De ISO 3834: 2005 - “Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen” - is ontwikkeld als mm als mogelijke bewijsvoering van de vereiste kwaliteit te dienen. Met de norm ISO 3834 kan door procedures, werkinstructies en controles een kwaliteitsborgingsysteem voor alle uit te voeren laswerkzaamheden worden ingericht. Voorbeelden van actuele wijzigingen zijn in de onderliggende normen zijn kalibratie en laskwalificaties.

ISO9001:2015 “Eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen”

De meest geïmplementeerde ISO-norm is per september 2015 herzien onder de titel ISO 9001:2015. Volgens de technische commissie van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie die de wijziging heeft voorbereid, was een grondige herziening van ISO 9001 nodig. Om zo aan te sluiten bij de meest actuele en belangrijkste uitdagingen voor organisaties. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de nieuwe High-Level-Structuur (HLS). Een nieuwe structuur die integratie met andere ISO-normen vergemakkelijkt. 

Voor wie?

Voor (kwaliteits)managers en medewerkers die betrokken en/of verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan wet- en regelgeving aangaande CE markering van drukapparatuur en staalconstructies.

Wat komt er aan bod:

  • Inzicht in de PED 2014/68/EU
  • Inzicht in de CPR / EN 1090 normen
  • Inzicht in de ISO 3834 normen
  • Inzicht in de belangrijkste wijzigingen van de ISO9001:2015
  • High-Level Structuur (HLS) en plug in model                                                                                       
  • In welke mate gelden deze eisen voor mijn organisatie? (Praktijkvoorbeelden)
  • Interpretatie van de diverse normelementen
  • Hoe kan je deze technische eisen integreren in een kwaliteitsmanagementsysteem?
  • Casuïstiek & praktijkoefeningen en hoe het certificeringsproces verloopt.

Aan het eind van de training

Hebt u een goed inzicht in wat de normen inhouden en hoe u deze kunt vertalen naar uw organisatie.

Ondersteuning op maat

Naast deze open training kunnen wij u ook ondersteuning op maat bieden, hierbij kunt u denken aan begeleidingstrajecten, 0-metingen, workshops, onderzoek en coaching. Neem voor een passend aanbod hiervoor contact op met met onze afdeling Business Improvement Services:

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Midden Nu inschrijven