Risicogericht audits uitvoeren

NIAZ, HKZ-nieuwe stijl, ISO 15224, NTA 8009: ze vereisen allemaal dat audits risicogericht worden uitgevoerd

Binnen alle certificatieschema's wordt risicomanagement steeds belangrijker. Zo ook binnen de NTA 8009, HKZ VMS, NEN 7510 en ISO 27001. Het is dus een "must" om ook uw interne audit zo te organiseren en uit te voeren dat vastgestelde risico's maximaal aan bod komen.

Voor wie?

Voor een ieder die audits uit gaat voeren waarbij een risiciogerichte aanpak vereist is.

Wat komt er aan bod?

  • Achtergrond van de diverse toetsingskaders (verschillen en overeenkomsten);
  • Van kwaliteitsmanagement naar risicomanagement;
  • Randvoorwaarden voor een risicogerichte aanpak;
  • Introductie retro- en prospectieve risico analyses;
  • Hoe bereid je je voor op een risicogerichte audit?;
  • Uitvoering en rapportage.

Aan het eind van de training

Kunt u met deze methodiek van risicogericht interne audits uitvoeren beoordelen of uw processen voldoende "robuust" zijn ingericht en voldoen aan de eisen van de diverse normen.

Voor informatie over cursusdata en locatie kunt u contact opnemen metLloyd's Register-TS, 010 2018 445 of training@lrqa.nl

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Zuid Nu inschrijven