Management Tools voor Zorg & Welzijn

Management Tools als ondersteuning voor een succesvolle implementatie en onderhoud

Voor de sector Zorg en Welzijn is een specifieke training "Management Tools" ontwikkeld. Deze tools zijn van belang voor het succesvol implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterprogramma's. Met een gestructureerde aanpak wordt (nieuw) beleid ingevoerd en resultaat behaald voor klanten, omgeving en organisatie.

De normen ISO 9001:2015, HKZ en NEN-EN 15224 en tools als bijvoorbeeld Balanced Score Card, Interne audit, Registraties van afwijkingen en Directiebeoordeling worden u als leidraad geboden waarmee u kunt laten zien dat u continu werkt aan het beheersen van risico's en verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Voor wie?

De training is bestemd voor managemers en medewerkers die betrokken zijn bij en/of leidng geven aan de implementatie en onderhoud van het managementsysteem.

Wat komt er aan bod?

  • Inleiding op certificatiemodellen HKZ, NEN-EN 15224 en ISO 9001:2015
  • Missie en visie en de vertaling naar doelstellingen
  • Opzetten en implementeren management tools
  • Verzamelen en analyseren van informatie
  • Verplichte procedures en handboek
  • Taken en verantwoordelijkheden management en medewerker

Aan het eind van de training

Beschikt u over de basiskennis om het eigen managementsysteem te optimaliseren.

Voor informatie neem contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer +31 (0) 10 201 84 45 of per email : training@lrqa.nl.

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Zuid Nu inschrijven