Lean Six Sigma Yellow Belt - Industrie

Een yellow belt is bekend met de lean manufacturing principes en de six sigma aanpak. De yellow belt werkt zelfstandig aan het oplossen van problemen in de productie. Ook neemt de yellow belt als teamlid deel aan grotere lean of six sigma projecten.

Voor wie

Iedere medewerker die direct of indirect betrokken is bij verbeterprogramma’s op de werkvloer. De training kan zowel open gevolgd worden als in-company. U kunt de training ook online volgen. De online training is Engelstalig.

Aan het eind van de training

Na deze awareness training bent u bekend met de Lean en Six Sigma methodieken. U bent in staat om met eenvoudige Lean Six Sigma instrumenten problemen in productie op een doeltreffende manier aan te pakken. Daarnaast kunt u als teamlid in een groter project een volwaardige bijdrage leveren omdat u de taal en de aanpak kent.

Wat komt er aan bod?

De theorie en oefeningen beperken zich tot het kennismaken met de principes, begrippen en instrumenten. Het uitvoerig behandelen van de achterliggende theorie valt buiten de doelstelling van deze training.

 • Lean principes
 • Lean Six Sigma Project Management (DMAIC & PDCA)
 • Identificeren van verspillingen (Waste)
 • 5S werplekorganisatie
 • Visueel Management
 • Process Mapping & Introductie Value Stream Mapping 
 • Kaizen continu verbeteren 
 • Basisinstrumenten (o.a. Ishikawa, Pareto en Cause & Effect) 
 • Voice Of Customer & CTQ Flowdown 
 • Basisstatistiek (data typen, gemiddelde, spreiding) 
 • Gebruik van meetsystemen
 • FMEA – Failure Mode & Effect Analysis
 • Lean Management Principes (Flow, Pull, ..)

De klassikale training bevat verder een aantal games waarmee de deelnemers ervaren wat de principes van de Lean Six Sigma elementen kunnen betekenen in de dagelijkse praktijk. Indien de training in-company gegeven wordt, heeft u de mogelijkheid om zelf aan te geven op welke elementen de focus moet komen te liggen.

Duur

Open: 2 dagen | Online: 23 modules van ca. 20 minuten

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer. Online deelnemers kunnen de presentaties downloaden in de learning portal.

Niveau

Alle niveaus

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Midden Nu inschrijven
Regio Midden Nu inschrijven