Overheden worden steeds meer gedwongen om dezelfde diensten te leveren met minder mensen. Tegelijkertijd neemt ook de druk toe om de doorlooptijden te verkorten en de kwaliteit te verbeteren. Uw eerste reactie is wellicht dat dit niet mogelijk is. Na deze training ziet u echter de mogelijkheden om het anders en doelmatiger te doen. Deze training behandelt een aantal praktische instrumenten, maar geeft ook aan hoe u veranderingen kunt realiseren.

Voor wie

Voor alle medewerkers van gemeenten, provinciale overheden en rijksoverheid die de stap naar een efficiëntere organisatie willen maken, maar nog niet toe zijn aan Six Sigma.

Aan het eind van de training

Na deze training bent u bekend met de Lean management principes en met een aantal veel gebruikte instrumenten. Door het spelen van een Lean game, ervaart u dat het anders kan. Tijdens de training besteden we veel tijd aan de mate van effectiviteit van interventies. Samen met u onderzoeken we wat de beste manier is om uw organisatie efficiënter in te richten en hoe Lean u daarbij kan ondersteunen.

Wat komt er aan bod?

  • Lean Management Principes (Waarde, Flow, Pull, ..)
  • Ervaar de Lean principes  door het spelen van een Lean game
  • 5S voor werkplekorganisatie en ICT
  • Zaakgericht werken
  • Value Stream Mapping: Visualiseren van processen
  • Identificeren en elimineren van verspillingen
  • Flow brengen in een administratieve omgeving
  • Kaizen ‘Continu verbeteren’ op kantoor
  • Het praktisch toepassen van Lean
  • De organisatie in beweging zetten

Materiaal

De training voorziet in een trainingsmanual met daarin alle presentaties en oefeningen.

Niveau

Alle niveaus

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Utrecht Nu inschrijven
Groningen Nu inschrijven