Interne Audit Training Voedselveiligheid

Interne Audit Training Voedselveiligheid - geef een boost aan verbeteren!

Interne audits zijn een wezenlijk en verplicht onderdeel van een managementsysteem voor voedselveiligheid. Veelal komt er binnen bedrijven echter te weinig uit interne audits. E.e.a. heeft te maken met aspecten van draagvlak, acceptatie en de benadering die door interne auditoren wordt gekozen voor het uitvoeren van een audit. Dan is het doen van interne audits eerder een kostenpost dan dat het bijdraagt aan continu verbeteren en versterken van de concurrentiepositie van een onderneming.

Daarom is bij deze training gekozen voor een aanpak waarbij auditoren worden uitgedaagd om naast de vereiste conformiteit en actualiteit de effectiviteit van processen te toetsen. Interne audits zijn bij uitstek een tool die het management kan helpen om de prestaties van de onderneming te verbeteren en risico’s te verlagen.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor iedereen die interne audits ten aanzien van voedselveiligheid uit gaat voeren; met of zonder ervaring.

Wat komt er aan bod?

  • Persoonlijke leerdoelen

  • De eisen voor een managementsysteem voor voedselveiligheid met een link naar interne audits

  • Borging van voedselveiligheid: rol van een basisvoorwaardenprogramma, gevarenanalyse en beheersmaatregelen

  • Kenmerken van een interne audit en de rol van de auditor

  • Voorbereiden en uitvoeren van interne audits aan de hand van een praktijkcase

  • Interviewvaardigheden en het LRQA 6 stappen interviewmodel

  • Concrete rapportage en effectieve opvolging van bevindingen 

Aan het eind van de Interne Audit Training Voedselveiligheid 

Kunt u direct aan de slag als interne auditor met basisvaardigheden en kennis die nodig zijn om effectief interne audits ten aanzien van voedselveiligheid uit te voeren.

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Midden Nu inschrijven
Regio Midden Nu inschrijven
BCN Utrecht Nu inschrijven