Interne Audit Training ISO 14001 Milieumanagement

Interne audittraining ISO14001:2015 – in één oogopslag

De meeste bedrijven willen toetsen in welke mate hun milieumanagementsysteem bijdraagt aan het realiseren van het beleid en de doelstellingen van de organisatie en of het managementsysteem voldoet aan alle eisen vanuit ISO 14001:2015. In deze eendaagse training leert u hoe u op een praktische wijze interne milieu audits kunt uitvoeren.

Voor wie is de Interne audittraining ISO 14001:2015? 

Voor iedereen die milieuaudits uitvoert of gaat uitvoeren binnen de eigen organisatie. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een basiskennis hebben van de relevante wettelijke en andere eisen, van het eigen milieumanagementsysteem en vooral van het milieu-aspectenregister.

Wat komt er aan bod?

  • Inleiding op de ISO14001:2015
  • De opzet van een milieumanagementsysteem
  • Wat is een interne audit en wat is de rol van de auditor?
  • Voorbereiding op de interne audit en de verschillende auditmethoden
  • Het Lloyd's Register 6 stappen interviewmodel
  • Effectieve rapportage en opvolging van bevindingen

Aan het eind van de interne audit training ISO 14001 beschikt u over de basiskennis van de ISO 14001:2015 en de basis auditvaardigheden om het eigen milieumanagementsysteem te toetsen en hierover te rapporteren.

De volgende stap

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
BCN Utrecht - IS VOL! Nu inschrijven
BCN Utrecht Nu inschrijven
BCN Eindhoven Nu inschrijven