Interne Audit Training HKZ & EN 15224 Zorg & Welzijn

Interne audits als ondersteuning voor een succesvolle implementatie

Voor de sector Zorg en Welzijn is een specifieke training "Interne Audits" ontwikkeld. Interne audits zijn van belang voor het succesvol implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterprogramma's. De rol van de interne auditor is van grote betekenis; hij kan een effectieve bijdrage leveren aan het verbeteren van systemen en processen. Bij interne audits is de uitdaging balans te vinden opdat branchespecifieke als voor de eigen organisatie belangrijke items voldoende aan bod komen.  Deze tweedaagse training laat zien welke weg de auditor daarbij het beste kan bewandelen.

Voor wie?

De training is bestemd voor managers en medewerkers die audits uitvoeren in de eigen organisatie.

Wat komt er aan bod?

  • Korte inleiding op certificatiemodellen HKZ, NEN-EN 15224 en ISO 9001:2015

  • Wat is een interne audit en wat is de rol van de auditor?

  • Voorbereiding op de interne audit en de verschillende auditmethoden

  • Het Lloyd's Register 6 stappen interviewmodel

  • Rapportage en opvolging 

Aan het eind van de training

Beschikt u over de basiskennis van de drie belangrijkste certificatiemodellen en de basisauditvaardigheden om het eigen managementsysteem te toetsen en hierover te rapporteren. 

Volgende stap

  • Lead Auditor van Kwaliteitsmanagementsystemen

N.B. Omdat de sector Zorg en Welzijn ook sectorgebonden certificatieschema's kent met daarin inhoudelijke kwaliteitseisen, kan uiteraard niet op alle individuele schema's worden ingegaan. Korte specifieke vragen kunnen afhankelijk van de groepssamenstelling wel worden beantwoord. Trainingen gericht op specifieke certificatie schema's kunnen doorgaans alleen als incompany trainingen worden gegeven.

Startdatum Einddatum Locatie Inschrijven
Regio Zuid Nu inschrijven