Waarde toevoegen

Om het beste van onze dienstverlening te profiteren moet u ons uitdagen, op de hoogte houden, ons vertellen wat het belangrijkste is voor u en de certificerings-, verificatie- en trainingsprocessen benutten als een manier om uw bedrijf te verbeteren en de risico's te verminderen.

Dit moeten positieve ervaringen zijn, die u helpen bij het versterken van vertrouwen in uw medewerkers en processen, bij het zoeken naar verbeteringen en het verhelpen van zwakke punten. Op deze manier kunt u het risico op fouten, ongelukken, claims en rechtszaken verminderen.

Werken met onze auditors

Om de maximale waarde uit het proces te halen moeten onze twee organisaties met elkaar werken in een sfeer van vertrouwen en samenwerking. We willen een relatie opbouwen en het is belangrijk dat de mensen in uw organisatie begrijpen dat we er zijn om te helpen.

Iedereen moet aangemoedigd worden om het certificeringsproces te gebruiken als een manier om de gezondheid van uw organisatie en de manier waarop je dingen doet te verbeteren. Om dit te bereiken is het belangrijk:

  • dat we samen met uw senior management vaststellen wat de belangrijkste risico's zijn, de gebieden waarop we ons moeten richten
  • dat u met onze auditor samenwerkt en bespreekt waar op dit actuele moment naar gekeken moet worden.

Het gaat niet alleen om het papierwerk

Wanneer we naar uw managementsystemen kijken bedoelen we niet alleen uw gedocumenteerde manier van werken. We zullen uiteraard ook kijken naar wat er écht gebeurt in uw organisatie. We willen weten of u specifieke problemen planmatig en effectief aanpakt, of dit nu schriftelijk of informeel gebeurt.

Feedback begrijpen

Wij zijn geen adviesbureau, dus we komen uw organisatie niet binnen om u te vertellen hoe u de dingen moet doen. We stellen vragen, moedigen u aan om te kijken naar alternatieven, zetten u aan het denken over uw aanpak en hoe deze kan worden verbeterd. Ons doel is om op een constructieve manier vragen te stellen bij wat u doet en hoe u het doet.

Bedenk ook dat door u te vragen ons iets te laten zien, we ook zorgen dat u dit aan uzelf laat zien. Dat is een belangrijk onderdeel van de waarde die we leveren. Het feit dat u op een belangrijk onderwerp een gedegen audit heeft doorlopen en het gezond en robuust is bevonden leidt tot vertrouwen in uw aanpak. Het geeft ook uw stakeholders het vertrouwen dat u voldoet aan hun verwachtingen.