Thematische surveillance

Het probleem met het afvinken van een lijstje is dat het afgevinkte vakje wel eens niet relevant zou kunnen zijn voor uw bedrijf. Waarom tijd en geld besteden aan het onderzoeken van dingen die niet belangrijk zijn?

Bij Lloyd's Register benaderen we een audit anders. Ten eerste onderzoeken we wat nu echt belangrijk is voor u, wat u wilt verbeteren, wat aandacht nodig heeft, waar liggen uw topmanagers 's nachts wakker van. Dan beoordelen we specifiek de dingen die belangrijk zijn, zodat u weet waar u staat en als er iets mis is kunt u dit recht zetten voordat het tot grote problemen leidt.

Thematische surveillance bezoeken

Onze thematische surveillance aanpak selecteert kritieke punten die belangrijk zijn voor uw organisatie en onderzoekt ze in detail om de effectiviteit van het managementsysteem te testen. Dit is ook een bevestiging van de doeltreffendheid van het managementsysteem voor het aanpakken van problemen in de toekomst.
  • Het is een kans om u te richten op de zakelijke prioriteiten in plaats van alleen conformiteit 
  • Het is bedoeld om de verbeteringsinspanning van de organisatie te versterken 
  • Het is een manier om meer waarde te halen uit de gegevens die het bedrijf al produceert.

Het gaat niet meer alleen om naleving, het gaat om het verbeteren van de manier waarop u uw bedrijf voert.

Wat u kunt verwachten

Om te zorgen dat Business Assurance waarde oplevert, zal onze auditor gesprekken voeren met een aantal mensen in uw organisatie. Op de lijst kunnen onder meer uw kwaliteitsmanager, arbovertegenwoordiger, het senior management team, de CEO en de financieel directeur staan. Onze auditor zal met ze willen praten over de risico’s en de belangrijkste kwesties waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd.

Onze auditor:

  • werkt samen met uw senior management en bespreekt wat het belangrijkste is voor uw bedrijf op het gebied van naleving en verbetering
  • identificeert de thema’s voor de surveillance bezoeken die relevant zijn voor de belangrijkste kwesties in uw bedrijf en komt ze overeen
  • bepaalt welke processen moeten worden onderzocht en hoe en waar uw beheersmaatregelen moeten worden beoordeeld
  • voert een evaluatie uit die de overeengekomen thema’s weerspiegelt
  • rapporteert auditbevindingen die direct waardevol zijn voor uw organisatie.

Focus op wat het belangrijkste is

Als we onze aandacht richten op wat het belangrijkste is voor uw organisatie, kunnen we de onderdelen van het bedrijf en van het managementsysteem die deze vraagstukken bepalen aanpakken. En door onze objectieve, onafhankelijke en onpartijdige audit kunnen we u vertellen of ze effectief zijn of niet. 

Als ze effectief zijn kunnen er manieren zijn waarop ze verder kunnen worden verbeterd. Als ze niet effectief zijn, kunnen we zoeken naar manieren om deze situatie om te draaien. Zo kunnen de belangrijkste processen in uw bedrijf duurzaam, herhaalbaar en robuust worden gemaakt. Dat leidt tot een veel sterker bedrijf.

Het grotere geheel zien

De feedback die we geven gaat verder dan de buitenkant, het gaat tot diep in het hart van uw manier van werken. Door thematisch te bewaken kunnen we naar elk aspect van de prestaties van een organisatie kijken en analyseren welk effect dit heeft op bepaalde kritieke zaken.

We zullen bijvoorbeeld niet alleen kijken naar afzonderlijke processen, zoals opleiding of kalibratie. We onderzoeken alle controlemechanismen rondom het desbetreffende onderwerp en kijken hoe ze samenwerken om de risico’s te beheersen. Dit levert een meer geïntegreerd inzicht op.