Continu Verbetering

Als u het managamentsysteem niet onderhoudt, vermindert de effectiviteit van uw managementsysteem. Als het managementsysteem continue wordt verbeterd, heeft dat de volgende voordelen.

  • Het managementsysteem wordt hiermee geoptimaliseerd en op de meest optimale wijze ingezet
  • De verbeteringen zijn blijvend ook voor de lange termijn
Hiermee wordt continu verbeteren een onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Het zorgt ervoor dat een organisatie beschikt over de inherente vermogen om haar verplichtingen na te komen om nu en in de toekomst te leveren, waardoor u vertrouwen en zekerheid kunt bieden aan stakeholders.