Over Lloyd's Register Management Systems

LR Management Systems is onderdeel van de Lloyd's Register Group. Wij helpen u bij het managen van uw systemen en risico's om de huidige en toekomstige prestaties van uw organisatie te verbeteren en te beschermen.

De Lloyd's Register Group biedt onafhankelijke diensten aan bedrijven die met risicovolle, kapitaalintensieve activa werken, om de veiligheid van leven, eigendom en het milieu te verbeteren en zo te zorgen voor een veilige, verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering.

Hoe werkt Lloyd's Register?

Onze unieke aanpak van assessments - Lloyd's Register Business Assurance - hebben we in 2004 geïntroduceerd. Wij leggen de focus op meer dan certificering, namelijk het aanbieden van onafhankelijke assessments die verbonden zijn aan de strategische doelstellingen met als doel om u meer zekerheid te geven dat u: 

  • beschikt over het vermogen om uw beloftes waar te maken, uw reputatie te verbeteren en helpen bij het onderbouwen van uitspraken en onderscheiden van uw organisatie 
  • de tastbare voordelen inziet van het belang van uw management systemen, deze voordelen verbinden aan de financiële prestaties of verbeteringen in effectiviteit en efficiëntie 
  • uw bekwaamheid en kennis vergroot om uw non-financiële organisatierisico's te managen   
  • vertrouwen kunt hebben in uw managementsystemen die voldoen aan de eisen van stakeholders

Wie werken er bij LR Management Systems?

Al meer dan 25 jaar staan LR-medewerkers op de voorgrond van alle belangrijke ontwikkelingen die de onafhankelijke certificatie industrie heeft doorgemaakt. Onze assessoren beschikken over uitgebreide technische kennis waardoor zij de sectoren en bedrijven die zij toetsen als geen ander begrijpen en de bedrijven die zij toetsen. Door het combineren van de technische kennis met inzicht in uw systemen en processen zorgen wij ervoor dat uw managementsystemen afgestemd zijn met uw strategische doelstellingen. 

Daarnaast leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van normen en de daaraan gerelateerde richtlijnen op het gebied van managementsystemen en conformiteitsbeoordelingen wereldwijd. Onze experts nemen regelmatig deel aan nationale en internationale technische commissies. LR is voorzitter van de IIOC (Independent International Organisation for Certification), de wereldwijde vereniging van certificatie organen en bestuurder van de Nederlandse Vereniging van Certificeerders (VOC).

Onafhankelijk en onpartijdig

Als onderdeel van haar voortdurende inzet voor onpartijdigheid, identificeert en analyseert het management van LR op regelmatige basis mogelijke belangenverstrengelingen op basis van haar relaties en de uitvoering van assessments, verificatie en certificatie activiteiten. Als onderdeel van deze analyse worden belanghebbenden die betrokken zijn bij de sectoren waarin deze diensten worden uitgevoerd om advies gevraagd. Wanneer onze onpartijdigheid in gevaar komt, worden de maatregelen om deze bedreigingen te voorkomen en aan te pakken gedocumenteerd evenals gegevens over de effectiviteit. Deze analyse wordt beoordeeld door LR's top management als onderdeel van het LR Management Review proces.

Onderdelen van Lloyd's Register Nederland B.V.

Cedeo, Certiked en CPION zijn onderdelen van Lloyd's Register Nederland B.V. Cedeo voorziet als strikt onafhankelijke instantie in de behoefte aan inventarisatie en kwaliteitswaarborging bij de inkopers van opleidingen en andere HR-diensten. Certiked certificeert, toetst en traint kennisintensieve organisaties, op het gebied van managementsystemen en deelaspecten daarvan: kwaliteitsmanagement, risicomanagement, kennismanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, planning & control, et cetera. CPION toetst, registreert en diplomeert post-initiële opleidingen.

Certificaat weigering

Als het tijdens het offertetraject, of tijdens het certificatieproces, voor LR niet mogelijk is de certificering af te geven zal dit aan uw organisatie worden meegedeeld.