LRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risicoLRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risico


Over LRQA

Ervaring in uw sector

Kennis

Kennis

Met de ervaring en kennis van onze mensen ziet u het grote geheel

LRQA Business Assurance wordt wereldwijd door ons geleverd via onze deskundige auditors. Ze combineren onze unieke methodologie en hun technische expertise met ruime ervaringin de branche en uitgebreide kennis van internationale en lokale normen en regelingen.

Ze hebben ook een groot zakelijk inzicht, zodat u profiteert van auditresultaten die rechtstreeks aan de prioriteiten van uw organisatie gekoppeld zijn.

Onze assesors benaderen uw bedrijf op basis van de waarde die het uw stakeholders biedt. We helpen u risico’s te beheersen door te identificeren of u over de systemen beschikt waarmee u niet alleen aan de voorschriften voldoet, maar ook de prestatie bevordert. Nog belangrijker, we helpen u ervoor te zorgen dat deze systemen worden gemonitord en dat ze efficiënt werken.

Samen met u bespreken we de problemen en risico’s waarmee uw organisatie wordt geconfronteerd om meer inzicht te krijgen in de huidige interne en externe omgeving waarin u opereert. De audit is vervolgens gebaseerd op de belangrijkste kwesties inzake de prestatie van uw managementsysteem en uw vermogen om het
potentieel daarvan te realiseren.

Terwijl uw organisatie verandert en prioriteiten verschuiven, doet de gerichtheid van onze business assurance audits dat ook. Onze unieke methodologie en onze rapporten hebben betrekking op de belangrijkste risicogebieden waarmee u wordt geconfronteerd en houden rekening met hoe goed uw managementsysteem in staat
is om aan de behoeften en verwachtingen van uw stakeholders te blijven voldoen.

Via onze rapporten evalueren we de prestatie van uw organisatie in het verleden, nu en naar de toekomst. Aandachtsgebieden worden benadrukt en er wordt gewezen op de voordelen van het
aanpakken van deze kwesties.