LRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risicoLRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risico


Over LRQA

Uw wereldwijde partner

Onafhankelijk en onpartijdig

Onafhankelijk en onpartijdig

LRQA staat wereldwijd synoniem voor hoge kwaliteit en integriteit. LRQA beschikt over een uitgebreid netwerk van kantoren en heeft zodoende overal in de wereld IRCA gekwalificeerde assessors in kwaliteit-, milieu- en arbo zorgsystemen. Vijftig procent van de Fortune 500 ondernemingen behoort tot de klantenkring van LRQA en doet een beroep op onze expertise ten bate van hun managementsystemen. LRQA is dan ook goed ingericht om een perfect afgestemde service voor grote internationale organisaties te leveren. Hiernaast is LRQA juist ook een perfecte partner voor middelgrote en kleine organisaties. Uw organisatie profiteert van onze ervaring met de eisen en systemen van uw belangrijke afnemers, evenals van onze kennis van ontwikkelingen in uw sector.

Een van de redenen waarom de dienstverlening van LRQA zo gewaardeerd wordt, is haar integriteit. Voor LRQA is het van groot belang om potentiele risico’s van belangenverstrengeling in onze diensten te herkennen en vervolgens zeker te stellen dat deze geen nadelige invloed hebben op de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid en de objectiviteit van ons handelen.

Als onderdeel van ons voortdurende commitment aan onafhankelijkheid heeft het top management van LRQA aan haar onafhankelijke adviesraad,  the LRQA General Technical Committee, gevraagd om de rol van Impartiality Committee te bekleden. LRQA onderzoekt en analyseert bij voortduring mogelijke conflicten in belangen-verstrengeling die voortkomen uit onze relaties en uit de levering van onze certificatie, training, verificatie en assessment diensten. Waar bedreigingen voor onafhankelijkheid zijn vastgesteld worden maatregelen geïmplementeerd en worden registraties bijgehouden die hun effectiviteit aantonen. Deze worden ter beschikking gesteld aan het LRQA General Technical Committee als onderdeel van de periodieke review welke zij uitvoeren op de onafhankelijkheid van de audits en de certificatie beslissingen.