LRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risicoLRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risico


Over LRQA

Audit aanpak

Een krachtig managementtool dat zorgt dat u het grote geheel ziet.

Een krachtig managementtool dat zorgt dat u het grote geheel ziet

Terwijl conformiteit een belangrijk aspect is van LRQA Business Assurance, verandert de audit door onze unieke methodologie in een sterke managementtool die de prestatie verbetert en beschermt. Door te begrijpen wat echt belangrijk is voor uw organisatie en stakeholders, helpen we u om uw managementsysteem en uw bedrijf gelijktijdig te verbeteren.

Dankzij onze business assurance benadering kan de audit van uw organisatie worden aangepast aan hoe goed uw systeem operationele risico’s in elk opzicht beheert en reduceert (bijv. kwaliteit, milieu of gezondheid en veiligheid) en daarbij steeds blijft voldoen aan alle vereisten van de gekozen norm of regeling.

LRQA Business Assurance is gebaseerd op drie pijlers die waarde toevoegen aan traditionele certificatie.

Op risico gebaseerde methodologie

Door, naast de kennis van uw branche, inzicht in uw strategische en operationele plannen te ontwikkelen kunt u de belangrijkste risico’s die bij uw branche en organisatie horen identificeren. Zo kunt u constant het ontwerp van het managementsysteem evalueren om te zorgen dat rekening wordt gehouden met alle risico’s en dat deze worden aangepakt. Het zorgt er tevens voor dat het systeem volledig, robuust en relevant is en blijft. Met deze benadering kunt u vertrouwen opbouwen en uw reputatie bij uw stakeholders versterken.

Toezicht op basis van thema’s

Voortbouwend op de op risico gebaseerde methodologie, neemt onze toezichtactiviteit vervolgens de kritieke thema’s die het belangrijkste zijn voor uw onderneming en onderzoekt die gebieden in detail om de effectiviteit van het managementsysteem te testen. Door de op risico gebaseerde methodologie op deze wijze te integreren richt de audit zich op wat het belangrijkste is en voor wie dit het belangrijkste is.

Continue verbetering

Als u geen aandacht aan uw systeem besteed kan de effectiviteit in de loop van de tijd verminderen. Echter, als continue verbetering effectief wordt geïmplementeerd levert dit twee voordelen op:

  • het managementsysteem wordt versterkt, zodat het ware
    potentieel ervan wordt benut

  • de verbeteringen worden op de lange termijn behouden.

Hierdoor wordt continue verbetering een fundamentele component van elk managementsysteem. Het zorgt dat een organisatie het inherente vermogen heeft om nu en in de toekomst aan haar verplichtingen te voldoen, wat stakeholdersvertrouwen en zekerheid geeft.