LRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risicoLRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risico


Over LRQA

LR Maatschappelijk Verantwoord

Lloyd’s Register is een organisatie die wereldwijd onze maatschappij ondersteunt door hoge standaarden te ontwikkelen en te handhaven in ontwerp, productie en toepassing van technische systemen. Op deze manier bevorderen wij de veiligheid van mensen en van systemen ter zee, ter land en in de luchtvaart.

Lloyd’s Register is een organisatie die wereldwijd onze maatschappij ondersteunt door hoge standaarden te ontwikkelen en te handhaven in ontwerp, productie en toepassing van technische systemen. Op deze manier bevorderen wij de veiligheid van mensen, milieu en van systemen ter zee, ter land en in de luchtvaart. Daarbij ondersteunen wij  actief onderwijs en educatie op het gebied van engineering en technologische disciplines.

Lloyd’s Register is geen beurs genoteerde onderneming, revenuen worden door Lloyd’s Register gestort in het Lloyd’s Register Educational Trust. Via deze charitable organisatie verwezenlijken wij onze bijdrage aan de opleiding en educatie in de wereld via leerstoelen, onderzoek, trainee programma’s, etc.

Door ons werk en onze constitutie  bevorderen we bij Lloyd’s Register en LRQA de veiligheid van medewerkers, leveranciers en afnemers van onze relaties, we dragen bij aan betere milieu prestaties en aan eerlijk en betrouwbaar zaken doen in de leveringsketens waarin wij actief zijn. We helpen de in uiteenlopende sectoren bij invoering van risico management ten aanzien van patiënt veiligheid, social accountability en voedselveiligheid. Ons werk draagt intrinsiek bij aan een betere wereld, voor Lloyd’s Register geldt het credo “LIFE MATTERS”.

Samen met andere collega organisaties heeft LRQA de MVO Prestatieladder ontwikkeld, via dit gezamenlijke initiatief dat nu ook openstaat voor andere certificeerders hebben we geprobeerd in Nederland een breed geaccepteerde certificatie schema van goed niveau in te voeren als tegenwicht aan de vele andere initiatieven op dit gebied. Wij geloven dat het bedrijfsleven gebaat is bij onafhankelijke beoordeling van hun MVO management systeem, dat dit hen helpt en uitdaagt om hun MVO beleid verder gestalte te geven.

Uiteraard voert Lloyd’s Register daarnaast ook voor haar eigen organisatie een actief MVO beleid, we zijn ISO14001 gecertificeerd en werken actief aan versterking van ons MVO beleid.

Lloyd’s Register vierde in 2010 haar 250 jarig bestaan, deze mijlpaal heeft onze organisatie aangegrepen om haar medewerkers in de hele wereld uit te dagen om iets goeds te doen voor hun omgeving.
Omdat dit LR250 programma zo’n enorm succes was heeft Lloyd’s Register besloten dit mooie programma te continueren, kijk op LR 250 voor meer informatie. 

 

Lloyd's Register is transparant over haar beleid, .klik op deze link voor informatie over onze governance structuur en beleid ten aanzien van MVO