Verplichte Energie audit volgens EU-richtlijn Energie-efficiëntie (2012/27/EU)

De verplichting voor het houden van een energie-audit vloeit voort uit de EU-richtlijn Energie-efficiëntie (2012/27/EU).

Er is momenteel in Nederland een ministeriële regeling in voorbereiding, die voorschrijft dat bedrijven voor 5 december 2015 een energie-auditverslag moeten indienen bij het bevoegd gezag (dat zullen in de praktijk de regionale uitvoeringsdiensten zijn). De energie-audit dient vervolgens iedere vier jaar opnieuw te worden uitgevoerd.

Energiemanagement foto zonnepanelen 

Voor wie geldt dit:

  • Ondernemingen met meer dan 250 werknemers, of
  • Een jaaromzet van boven de € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van boven de € 43 miljoen