Verificatie

Wilt u iets communiceren naar klanten of andere stakeholders en hen garanderen dat uw informatie betrouwbaar is? Wilt u dat inkopers kunnen vertrouwen op uw zelfverklaarde garanties?

Dat kan gaan om de rapportage van CO2-emissies, de inhoud van een duurzaamheidsverslag, een milieuclaim of de betrouwbaarheid van uw dienstverlening of van welke informatie dan ook (met uitzondering van financiële informatie).

Lloyd’s Register biedt u de mogelijkheid om uw informatie te verifiëren en op basis daarvan een verificatieverklaring af te geven.

Wij hanteren daarvoor de aanpak die vastgesteld is voor CO2-emissies (in ISO 14064-3), voor duurzaamheidsverslagen (bijv. AA1000) of onze eigen LRQA-verificatieaanpak.

In overleg met u stellen wij tevoren vast:

  • Het doel en de scope van de verificatie
  • De verificatie-aanpak en –criteria
  • De (beperkte of redelijke) mate van zekerheid die wij met de verificatie verschaffen
  • De materialiteit van de verificatie
  • De planning en afspraken

Op basis van een verificatieplan worden steekproeven uitgevoerd en wordt (bij goed gevolg) een verificatieverklaring opgesteld. Daarmee kunt u naar uw klanten en andere gebruikers laten zien dat uw informatie en communicatie betrouwbaar is.