Overzicht LRQA trainingen

Bekijk hier een overzicht van alle trainingen met een open inschrijving.

Overzicht alle trainingen
| A-Z

Overzicht alle trainingen | A-Z

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Audittraining ISO 50001 Energiemanagement

Tijdens deze tweedaagse training leert u de basiskennis van de ISO 50001 en de auditvaardigheden om het eigen energiemanagementsysteem te toetsen en hierover te rapporteren.

Basistraining Auditor MBO

Het doel van deze praktijkgerichte training is om de deelnemers vaardigheden aan te leren om zelfstandig op een praktische wijze een interne audit uit te kunnen voeren.

Basistraining Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Tijdens deze 1-daagse dag training krijgt u de methodiek en de toepassingswijze van de SCB-methodiek uitgewerkt. Er wordt ingegaan op het werken met SCB vanuit de verschillende (IPM)rollen binnen de projectteams en hoe deze vorm van contractbeheersing maximaal kan worden ingezet voor preventieve wijze van contractbeheersing.

Black Belt - Dienstverlening

Black belts in een dienstverlenende organisatie zijn enerzijds procesanalisten, verantwoordelijk voor het analyseren en optimaliseren van processen en anderzijds verandermanagers, verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten van organisaties.

BRC Global Standards Training Courses Voedselveiligheid

De BRC Global Standards zijn bij veel organisaties in de levensmiddelenindustrie onmisbaar om aan de eisen van de afnemers te voldoen. LRQA kan daarin ondersteunen met een aantal BRC Training Courses. LRQA is door BRC erkend voor het geven van de officiële BRC Training Courses en beschikt over een aantal BRC erkende trainers (ATP’s).

G2B – Green to Black Belt Upgrade - Industrie

U heeft reeds de lean six sigma green belt training gevolgd en bent enthousiast over de inhoud en de resultaten die u ermee heeft bereikt. Als u zich wilt verdiepen en verbreden in de lean six sigma methodiek, kunt u de upgrade training volgen.

G2B Green to Black Belt Upgrade - Dienstverlening

U heeft reeds de green belt training gevolgd en bent enthousiast over de inhoud en de resultaten die u ermee heeft bereikt. Als u zich wilt verdiepen en verbreden in de lean six sigma methodiek, kunt u deze upgrade-training volgen.

Green Belt - Dienstverlening

Een green belt in een dienstverlenende organisatie is iemand die verantwoordelijk is voor het efficiënt inrichten en uitvoeren van processen. Door de juiste combinatie van specialistische kennis, lean management, statistische analyse en de gestructureerde lean six sigma methodiek bereikt de green belt significante verbeteringen in doorlooptijd en kwaliteit.

Inschrijving LRQA Kennisnetwerk MVO Focus & Verdieping

Het LRQA Kennisnetwerk MVO Focus & Verdieping biedt uw organisatie de mogelijkheid een door u gestelde MVO doelstelling middels een business case samen met een collega, vakgenoten van andere organisaties en LRQA professionals tijdens de vier netwerk meetings gedurende een jaar te behandelen.

Intermediate HACCP training

Tijdens deze training krijgt u vernieuwde inzichten om de HACCP technieken toe te passen bij het organiseren en beoordelen van voedselveiligheid. Ook kunt u zelf bepalen welke additionele eisen worden gesteld door andere systemen voor voedselveiligheid.

Interne Audit training ISO/TS 16949 Automotive

Tijdens deze 3-daagse cursus krijgt u een gedegen opleiding als interne auditor waarbij verschillende audittechnieken en- vaardigheden aan bod komen. Tevens wordt het omvangrijke eisenpakket van de ISO/TS toegelicht, inclusief de normparagrafen die het meest relevant zijn.

Interne Audit Training VCA

Aan het eind van de training beschikt u over de kennis en vaardigheden om interne audits uit te kunnen voeren op basis van de VCA 2008/5.1 checklist.

Interne Audit Training Voedselveiligheid

Bij deze training is gekozen voor een aanpak waarbij auditoren worden uitgedaagd om naast de vereiste conformiteit en actualiteit de effectiviteit van processen te toetsen.

Introductie audittraining PAS 55

Deze tweedaagse training verschaft deelnemers de specifieke kennis die nodig is voor het opzetten van een managementsysteem dat voldoet aan de eisen vanuit PAS 55. Eveneens worden de basisvaardigheden aangereikt om zo'n managementsysteem te toetsen.

Introductietraining HKZ & EN 15224 Zorg & Welzijn

HKZ, NEN-EN 15224 en ISO 9001:2015 zijn erkende normen voor (externe) kwaliteitsbeoordeling binnen de gehele zorg- en welzijnssector. Deze ééndaagse cursus gaat in op de eisen van deze normen. Op hoofdlijnen wordt besproken wat er van organisaties wordt verwacht.

Introductietraining ISO 13485

In de bedrijfstak van medical devices speelt risicobeheersing een grote rol. Hoe die beheersing vorm kan worden gegeven door toepassing van ISO 13485 komt tijdens een 2-daagse cursus aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op hoe u een managementsysteem gebaseerd kan auditen.

Introductietraining ISO 14001 milieumanagement

Een praktische vertaalslag van ISO 14001 naar uw organisatie. Tijdens deze ééndaagse training wordt ingegaan op onderwerpen zoals: milieubeleid en -doelstellingen, de milieu-aspecten en -effecten.

Introductietraining ISO 27001 Informatiebeveiliging

De norm ISO 27001:2005 geeft een goed handvat bij het invullen van een "Information Security Management System", een risicogebaseerde benadering van informatiebeveiliging. Tijdens deze eendaagse training leert u hoe u de norm op een praktische wijze kunt vertalen naar uw organisatie.

Introductietraining ISO 50001 Energiemanagement

Tijdens deze tweedaagse training ISO 50001 wordt de norm aan de hand van praktijkcases uitgelegd. Daarnaast wordt uitleg gegeven over manieren om het energieverbruik efficiënter te maken in het geval van nieuwe installaties of verbouw. Ook komen aspecten als ontwerp en inkoop aan de orde.

Introductietraining ISO/TS 16949 Automotive

Een praktische vertaalslag van ISO/TS 16949. Aan het eind van deze ééndaagse training bent u in staat om vast te stellen in hoeverre uw kwaliteitsmanagementsysteem aan de eisen van de ISO/TS 16949 voldoet.

Introductietraining OHSAS 18001 Arbomanagement

Een praktische vertaalslag van OHSAS 18001. Tijdens deze ééndaagse training leert de deelnemer specifieke kennis die nodig is voor het opzetten van een arbomanagementsysteem dat voldoet aan de eisen vanuit OHSAS 18001 en dat tevens geschikt is als uitgangspunt voor (toekomstige) certificatie.

Introductietraining Validatie Voedselveiligheid

Voor organisaties die levensmiddelen produceren, ISO 22000 hanteren als managementsysteem en een onafhankelijke norm willen hanteren die GFSI goedkeuring heeft, is FSSC 22000 de volgende stap. Tijdens deze ééndaagse training krijgt u snel inzicht in wat de stap naar FSSC 22000 voor u betekent.

Introductietraining Voedselveiligheid

Deze introductietraining HACCP concentreert zich op de basisprincipes van de norm en de eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem. Tijdens deze ééndaagse training wordt aandacht besteed aan de integratie van HACCP in een bestaand managementsysteem.

ISO 14001:2015 - Briefing Update

Deze training duurt een halve dag en geeft u een overzicht van de nieuwe norm, het raamwerk, en hoe de belangrijkste wijzigingen zoals omschreven in de aangepaste norm, ingebouwd kunnen worden in uw bestaande Milieumanagementsysteem.

ISO 14001:2015 - Transitietraining ISO 14001

Deze interactieve cursus duurt twee dagen en is bedoeld om Milieumanagers en managementvertegenwoordigers, die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de transitie naar ISO 14001:2015, gedegen kennis te laten verkrijgen van de wijzigingen en welke impact deze hebben op uw huidige milieumanagementsysteem.

ISO 14001:2015 - Workshop wijzigingen ISO 14001

Met behulp van praktijksituaties krijgt u in deze interactieve, eendaagse cursus een overzicht van ISO 14001:2015, het nieuwe Annex SL raamwerk, en hoe de belangrijkste veranderingen beschreven in de herziene norm in uw bestaande management systeem kunnen worden geïntegreerd.

ISO 9001:2015 - Briefing Update

Deze training duurt een halve dag en geeft u een overzicht van de nieuwe norm, het raamwerk, en hoe de belangrijkste wijzigingen zoals omschreven in de aangepaste norm, ingebouwd kunnen worden in uw bestaande Kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001:2015 - Transitietraining ISO 9001

Deze interactieve cursus duurt twee dagen en is bedoeld om Kwaliteitsmanagers en managementvertegenwoordigers, die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de transitie naar ISO 9001:2015, gedegen kennis te laten verkrijgen van de wijzigingen en welke impact deze hebben op uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001:2015 - Workshop wijzigingen ISO 9001

Met behulp van praktijksituaties krijgt u in deze interactieve, eendaagse cursus een overzicht van ISO 9001:2015, het nieuwe Annex SL raamwerk, en hoe de belangrijkste veranderingen beschreven in de herziene norm in uw bestaande management systeem kunnen worden geïntegreerd.

Lean Facilitator

Een lean facilitator is verantwoordelijk voor het verbeteren van productieprestaties van een lijn of fabriek. Hij is verantwoordelijk om de juiste verbeterprojecten te selecteren die het bedrijf helpen in het realiseren van haar operationele doelstellingen. Het gaat daarbij zowel om kwaliteitsbeheersing als het verkorten van doorlooptijden.

Lean in de publieke sector

Overheden worden steeds meer gedwongen om dezelfde diensten te leveren met minder mensen. Tegelijkertijd neemt ook de druk toe om de doorlooptijden te verkorten en de kwaliteit te verbeteren. Uw eerste reactie is wellicht dat dit niet mogelijk is. Na deze training ziet u echter de mogelijkheden om het anders en doelmatiger te doen. Deze training behandelt een aantal praktische instrumenten, maar geeft ook aan hoe u veranderingen kunt realiseren.

Lean Six Sigma Black Belt - Industrie

Lean six sigma black belts zijn enerzijds projectmanagers en anderzijds vakspecialisten. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en processen of voor de verbetering daarvan.

Lean Six Sigma Green Belt - Industrie

Een lean six sigma green belt is een vakspecialist die verantwoordelijk is voor het verbeteren van processen. Door de juiste combinatie van specialistische vakkennis, statistische analyse en de gestructureerde lean six sigma methodiek bereikt hij significante verbeteringen in prestatie en kwaliteit.

Lean Six Sigma Orange Belt - Industrie

Een lean six sigma orange belt is kundig op het gebied van basic problem solving en is bekend met de lean six sigma methodiek en tools. De orange belt is teamleider bij verbeterprojecten in zijn directe werkomgeving. Tevens levert hij als teamlid een constructieve bijdrage aan grotere green– of black belt projecten.

Lean Six Sigma Yellow Belt - Industrie

Een yellow belt is bekend met de lean manufacturing principes en de six sigma aanpak. De yellow belt werkt zelfstandig aan het oplossen van problemen in de productie. Ook neemt de yellow belt als teamlid deel aan grotere lean of six sigma projecten.

LRQA's Transitie Inspiratiedag

Het is alweer meer dan een half jaar geleden dat de ISO 9001 en ISO 14001 zijn gepubliceerd. Veel organisaties zijn druk aan de slag met het aanpassen van hun bestaande kwaliteits- en/of milieumanagementsysteem aan de nieuwe eisen.Op 16 juni aanstaande organiseert LRQA een transitiedag met als thema Hoe ver bent u met uw transitie?

Management Tools voor Zorg & Welzijn

Voor de sector Zorg en Welzijn is een specifieke training "Management Tools" ontwikkeld. Deze tools zijn van belang voor het succesvol implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterprogramma's. Met een gestructureerde aanpak wordt (nieuw) beleid ingevoerd en resultaat behaald voor klanten, omgeving en organisatie.

Orange Belt - Dienstverlening

Een orange belt is kundig op het gebied van basic problem solving en is bekend met de lean six sigma methodiek en tools. De orange belt is teamleider bij verbeterprojecten in zijn directe werkomgeving. Tevens levert hij als teamlid een constructieve bijdrage aan grotere green– of black belt projecten.

Risicogericht audits uitvoeren

Binnen alle certificatieschema's wordt risicomanagement steeds belangrijker. Zo ook binnen de NTA 8009, HKZ VMS, NEN 7510 en ISO 27001. Het is dus een "must" om ook uw interne audit zo te organiseren en uit te voeren dat vastgestelde risico's maximaal aan bod komen.

Training Business Continuity Implementer ISO 22301

Gedurende de opleiding Business Continuity Implementer ISO 22301 verkrijgt u de benodigde inzichten en vaardigheden voor het adequaat ontwikkelen, implementeren, beheren en bewaken van uw Business Continuity Managementsysteem (BCMS) conform de norm ISO 22301.

Training EN 15224 - ISO voor Zorg & Welzijn

Tijdens deze tweedaagse training wordt de norm EN 15224 grondig doorgenomen en gaat u concreet oefenen met het toepassen van belangrijke normelementen. Onderdeel van deze training is het implementeren van risicomanagement binnen uw organisatie.

Training Facilitator

In de Training Facilitator wordt de nadruk gelegd op het effectief begeleiden van teams in hun opdracht (verbeter-) projecten te realiseren. De facilitator is geen specialist in de inhoud maar weet middels diverse methoden en technieken het proces van verbeterteams te begeleiden tot het gewenste resultaat.

Training Geïntegreerde Interne Audits KAM

Voor medewerkers die geïntegreerde audits (gaan) uitvoeren op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM) biedt LRQA de Training Geïntegreerde Interne Audits. Aan het eind van deze tweedaagse training beschikt u over de basiskennis van de ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 en de basisauditvaardigheden om het eigen KAM-managementsysteem te toetsen en hierover te rapporteren.

Training Lead Auditor ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement

De IRCA-erkende training Lead Auditor ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement is intensief en praktisch. Er wordt veel geoefend met realistische cases uit de praktijk waarbij alle facetten van het (externe) auditvak aan bod komen.

Training Leangerichte interne audit

Deze manier van interne audit voegt een nieuwe dimensie toe aan uw auditmogelijkheden; het samen met uw collega’s onderzoeken van de kansen om de efficiency van de werkprocessen van uw organisatie en de klanttevredenheid significant te verbeteren

Training Opstellen van prestatie-indicatoren en de Balanced Scorecard

In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn om concrete en meetbare doelstellingen vast te stellen en deze te relateren aan het beleid van de organisatie. Deze ééndaagse cursus reikt de deelnemers een helder en praktisch kader aan door inzicht te geven in het gebruiken en opstellen van de Balanced Scorecard (Kaplan) en prestatie-indicatoren als meetinstrumenten.

Training Opzetten Arbomanagementsysteem

In deze driedaagse cursus wordt niet alleen aandacht besteed aan de eisen vanuit OHSAS 18001 en de praktische invulling daarvan, maar er wordt ook gekeken naar de overeenkomsten, verschillen en aanvullingen ten opzichte van ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). De nadruk ligt op het opzetten, implementeren en verbeteren van een arbomanagementsysteem en het komen tot een geïntegreerd KAM-systeem.

Training Prospectieve Risicoanalyse

Tijdens deze training leert u op een interactieve manier de verschillende risicoanalyse-methodes (HFMEA, SAFER, Bow-Tie, Prisma) toe te passen zodat u voor uw organisatie de meest optimale keuze kunt maken. Een doeltreffende risicoanalyse verzekert u van een veiligheidsmanagementsysteem dat zich richt op relevante zaken.

Transitie van HACCP (CCvD) naar FSSC 22000

Voor organisaties die levensmiddelen produceren en na 31-12-2012 een onafhankelijke norm willen hanteren die GFSI goedkeuring heeft, is FSSC 22000 de volgende stap. Om de overstap naar deze norm te ondersteunen organiseert Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) deze ééndaagse training zodat u snel inzicht krijgt in wat de overstap naar FSSC 22000 voor u betekent.

Transitie van ISO 22000 naar FSSC 22000

Voor organisaties die levensmiddelen produceren, ISO 22000 hanteren als managementsysteem en een onafhankelijke norm willen hanteren die GFSI goedkeuring heeft, is FSSC 22000 de volgende stap. Tijdens deze ééndaagse training krijgt u snel inzicht in wat de stap naar FSSC 22000 voor u betekent.

Transitietraining ISO 45001:2016 – De nieuwe OHSAS 18001

Eind 2016 / begin 2017 wordt de norm voor Arbomanagementsystemen, OHSAS 18001, vervangen door ISO 45001. Tijdens de eendaagse transitietraining gaan we aan de slag met de nieuwe norm. - See more at: http://www.lrqa.nl/training/transitietraining-iso-45001-2016-de-nieuwe-ohsas-18001.aspx#sthash.m4NStKbC.dpuf

Verbetertools voor de automobielindustrie

De meeste bedrijven zijn nog steeds "functioneel" georganiseerd en hebben hun processen op afdelingsniveau beschreven. Echter, een gewenst resultaat wordt efficiënter bereikt indien een activiteit en bijbehorende ondersteuning wordt gemanaged als een bedrijfsbreed proces. Deze eendaagse cursus gaat in op welke wijze u de procesaanpak kan vertalen naar uw organisatie.

Werksessie MVO & Aantrekkelijk Werkgeverschap

Tijdens deze interactieve werksessie praten wij u samen met mevrouw Leontine Vreeke van SeaCityLady bij over wat MVO inhoudt, hoe je dit kunt inzetten voor aantrekkelijk werkgeverschap, en zal aan de hand van praktijkvoorbeelden een gericht plan van aanpak besproken worden voor implementatie van sociale innovatie en aantrekkelijk werkgeverschap voor uw bedrijf.

Werksessie MVO in de zorg

Tijdens deze werksessie lichten wij u voor over hoe u structureel duurzaam ondernemen en MVO in uw organisatie kunt implementeren.

Workshop CO2-Prestatieladder ProRail

Tijdens deze eendaagse workshop leert u waar uw organisatie staat op de CO2-prestatieladder en wordt u geholpen bij de interpretatie van de eisen.

Workshop Communicatie en Kwaliteit

Bij deze tweedaagse workshop wordt gebruikt gemaakt van NLP technieken door ervaren NLP trainers. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een methodiek die het mogelijk maakt snel, effectief en blijvend een gedragsverandering te realiseren.

Workshop ISO 50001 Energiemanagement

Tijdens deze halfdaagse workshop maakt u kennis met de basisprincipes van de norm ISO 50001 en wordt er een start gemaakt hoe u deze norm kunt vertalen naar uw eigen organisatie. Daarnaast gaat u aan de slag met het implementeren van een energiemanagementsysteem gebaseerd op ISO 50001.

Workshop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Overheden leggen een steeds grotere nadruk op het MVO. Via "Duurzaam Inkopen" vanuit de overheid worden leveranciers in de keten aangespoord om invulling te geven aan MVO. Tijdens deze eendaagse workshop leert u de implementatie van MVO in uw organisatie.

Workshop MVO Prestatieladder

Tijdens deze eendaagse workshop leert u waar uw organisatie staat op de MVO prestatieladder® en hoe u objectief aantoont dat uw organisatie met een zekere mate van continuïteit aan duurzame ontwikkeling werkt.

Workshop Opstellen Duurzaamheidsverslag

LRQA maakt het door zowel workshops als verificatie mogelijk transparant te kunnen communiceren over uw MVO aanpak. Het gaat hierbij niet alleen om uw duurzaamheisbeleid en aanpak binnen de organisatie, maar ook om de dialoog en relatie met uw stakeholders.

Workshop Organisatiecultuur en uw kwaliteitsmanagementsysteem

In certificatienormen, zoals HKZ, ISO 9001, ISO 14001 en NEN 15224 (ISO Health Care) worden cultuuraspecten steeds meer benadrukt als randvoorwaarde voor goed presterende organisaties. Deze workshop helpt u dit inzicht te verkrijgen. Op interactieve manier worden aansprekende instrumenten aangereikt om zelf de cultuur binnen uw organisatie te onderzoeken.

Workshop Stakeholdermanagement

Tijdens deze workshop gaan we in op de Integratie Accountability Principles, Stakeholderengagement, - dialoog en -communicatie, en wat dit kan betekenen voor uw organisatie. 

Yellow Belt - Dienstverlening

Een yellow belt is bekend met de lean management principes en de six sigma aanpak. De yellow belt werkt zelfstandig aan het oplossen van problemen in zijn eigen werkomgeving. Ook neemt de yellow belt als teamlid deel aan grotere lean of six sigma projecten.

Kwaliteit
| o.a. nieuwe ISO 9001

Overzicht trainingen kwaliteitsmanagement

Bekijk alle trainingen

Training Lead Auditor ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement

De IRCA-erkende training Lead Auditor ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement is intensief en praktisch. Er wordt veel geoefend met realistische cases uit de praktijk waarbij alle facetten van het (externe) auditvak aan bod komen.

ISO 9001:2015 - Briefing Update

Deze training duurt een halve dag en geeft u een overzicht van de nieuwe norm, het raamwerk, en hoe de belangrijkste wijzigingen zoals omschreven in de aangepaste norm, ingebouwd kunnen worden in uw bestaande Kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001:2015 - Workshop wijzigingen ISO 9001

Met behulp van praktijksituaties krijgt u in deze interactieve, eendaagse cursus een overzicht van ISO 9001:2015, het nieuwe Annex SL raamwerk, en hoe de belangrijkste veranderingen beschreven in de herziene norm in uw bestaande management systeem kunnen worden geïntegreerd.

ISO 9001:2015 - Transitietraining ISO 9001

Deze interactieve cursus duurt twee dagen en is bedoeld om Kwaliteitsmanagers en managementvertegenwoordigers, die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de transitie naar ISO 9001:2015, gedegen kennis te laten verkrijgen van de wijzigingen en welke impact deze hebben op uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem.

Voedselveiligheid

Overzicht trainingen voedselveiligheid

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Interne Audit Training Voedselveiligheid

Bij deze training is gekozen voor een aanpak waarbij auditoren worden uitgedaagd om naast de vereiste conformiteit en actualiteit de effectiviteit van processen te toetsen.

BRC Global Standards Training Courses Voedselveiligheid

De BRC Global Standards zijn bij veel organisaties in de levensmiddelenindustrie onmisbaar om aan de eisen van de afnemers te voldoen. LRQA kan daarin ondersteunen met een aantal BRC Training Courses. LRQA is door BRC erkend voor het geven van de officiële BRC Training Courses en beschikt over een aantal BRC erkende trainers (ATP’s).

Intermediate HACCP training

Tijdens deze training krijgt u vernieuwde inzichten om de HACCP technieken toe te passen bij het organiseren en beoordelen van voedselveiligheid. Ook kunt u zelf bepalen welke additionele eisen worden gesteld door andere systemen voor voedselveiligheid.

Introductietraining Validatie Voedselveiligheid

Voor organisaties die levensmiddelen produceren, ISO 22000 hanteren als managementsysteem en een onafhankelijke norm willen hanteren die GFSI goedkeuring heeft, is FSSC 22000 de volgende stap. Tijdens deze ééndaagse training krijgt u snel inzicht in wat de stap naar FSSC 22000 voor u betekent.

Introductietraining Voedselveiligheid

Deze introductietraining HACCP concentreert zich op de basisprincipes van de norm en de eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem. Tijdens deze ééndaagse training wordt aandacht besteed aan de integratie van HACCP in een bestaand managementsysteem.

Transitie van ISO 22000 naar FSSC 22000

Voor organisaties die levensmiddelen produceren, ISO 22000 hanteren als managementsysteem en een onafhankelijke norm willen hanteren die GFSI goedkeuring heeft, is FSSC 22000 de volgende stap. Tijdens deze ééndaagse training krijgt u snel inzicht in wat de stap naar FSSC 22000 voor u betekent.

Transitie van HACCP (CCvD) naar FSSC 22000

Voor organisaties die levensmiddelen produceren en na 31-12-2012 een onafhankelijke norm willen hanteren die GFSI goedkeuring heeft, is FSSC 22000 de volgende stap. Om de overstap naar deze norm te ondersteunen organiseert Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) deze ééndaagse training zodat u snel inzicht krijgt in wat de overstap naar FSSC 22000 voor u betekent.

MVO, Milieu en Energie
| o.a. nieuwe ISO 14001

Overzicht MVO, Milieu en Energiemanagement trainingen

Alle trainingen

Introductietraining ISO 14001 milieumanagement

Een praktische vertaalslag van ISO 14001 naar uw organisatie. Tijdens deze ééndaagse training wordt ingegaan op onderwerpen zoals: milieubeleid en -doelstellingen, de milieu-aspecten en -effecten.

ISO 14001:2015 - Briefing Update

Deze training duurt een halve dag en geeft u een overzicht van de nieuwe norm, het raamwerk, en hoe de belangrijkste wijzigingen zoals omschreven in de aangepaste norm, ingebouwd kunnen worden in uw bestaande Milieumanagementsysteem.

ISO 14001:2015 - Workshop wijzigingen ISO 14001

Met behulp van praktijksituaties krijgt u in deze interactieve, eendaagse cursus een overzicht van ISO 14001:2015, het nieuwe Annex SL raamwerk, en hoe de belangrijkste veranderingen beschreven in de herziene norm in uw bestaande management systeem kunnen worden geïntegreerd.

ISO 14001:2015 - Transitietraining ISO 14001

Deze interactieve cursus duurt twee dagen en is bedoeld om Milieumanagers en managementvertegenwoordigers, die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de transitie naar ISO 14001:2015, gedegen kennis te laten verkrijgen van de wijzigingen en welke impact deze hebben op uw huidige milieumanagementsysteem.

Introductietraining ISO 50001 Energiemanagement

Tijdens deze tweedaagse training ISO 50001 wordt de norm aan de hand van praktijkcases uitgelegd. Daarnaast wordt uitleg gegeven over manieren om het energieverbruik efficiënter te maken in het geval van nieuwe installaties of verbouw. Ook komen aspecten als ontwerp en inkoop aan de orde.

Audittraining ISO 50001 Energiemanagement

Tijdens deze tweedaagse training leert u de basiskennis van de ISO 50001 en de auditvaardigheden om het eigen energiemanagementsysteem te toetsen en hierover te rapporteren.

Training Geïntegreerde Interne Audits KAM

Voor medewerkers die geïntegreerde audits (gaan) uitvoeren op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM) biedt LRQA de Training Geïntegreerde Interne Audits. Aan het eind van deze tweedaagse training beschikt u over de basiskennis van de ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 en de basisauditvaardigheden om het eigen KAM-managementsysteem te toetsen en hierover te rapporteren.

Werksessie MVO & Aantrekkelijk Werkgeverschap

Tijdens deze interactieve werksessie praten wij u samen met mevrouw Leontine Vreeke van SeaCityLady bij over wat MVO inhoudt, hoe je dit kunt inzetten voor aantrekkelijk werkgeverschap, en zal aan de hand van praktijkvoorbeelden een gericht plan van aanpak besproken worden voor implementatie van sociale innovatie en aantrekkelijk werkgeverschap voor uw bedrijf.

Werksessie MVO in de zorg

Tijdens deze werksessie lichten wij u voor over hoe u structureel duurzaam ondernemen en MVO in uw organisatie kunt implementeren.

Workshop CO2-Prestatieladder ProRail

Tijdens deze eendaagse workshop leert u waar uw organisatie staat op de CO2-prestatieladder en wordt u geholpen bij de interpretatie van de eisen.

Workshop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Overheden leggen een steeds grotere nadruk op het MVO. Via "Duurzaam Inkopen" vanuit de overheid worden leveranciers in de keten aangespoord om invulling te geven aan MVO. Tijdens deze eendaagse workshop leert u de implementatie van MVO in uw organisatie.

Workshop MVO Prestatieladder

Tijdens deze eendaagse workshop leert u waar uw organisatie staat op de MVO prestatieladder® en hoe u objectief aantoont dat uw organisatie met een zekere mate van continuïteit aan duurzame ontwikkeling werkt.

Workshop Opstellen Duurzaamheidsverslag

LRQA maakt het door zowel workshops als verificatie mogelijk transparant te kunnen communiceren over uw MVO aanpak. Het gaat hierbij niet alleen om uw duurzaamheisbeleid en aanpak binnen de organisatie, maar ook om de dialoog en relatie met uw stakeholders.

Workshop Stakeholdermanagement

Tijdens deze workshop gaan we in op de Integratie Accountability Principles, Stakeholderengagement, - dialoog en -communicatie, en wat dit kan betekenen voor uw organisatie.

Zorg en Welzijn

Overzicht trainingen Zorg & Welzijn LRQA

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Introductietraining HKZ & EN 15224 Zorg & Welzijn

HKZ, NEN-EN 15224 en ISO 9001:2015 zijn erkende normen voor (externe) kwaliteitsbeoordeling binnen de gehele zorg- en welzijnssector. Deze ééndaagse cursus gaat in op de eisen van deze normen. Op hoofdlijnen wordt besproken wat er van organisaties wordt verwacht.

Interne Audit Training HKZ & EN 15224 Zorg & Welzijn

Tijdens deze tweedaagse training krijgt u een inleiding van de normen EN 15224 en ISO 9001:2015 en leert u de auditvaardigheden om het eigen voedselveiligheidssysteem te toetsen en hierover te rapporteren.

Training Prospectieve Risicoanalyse

Tijdens deze training leert u op een interactieve manier de verschillende risicoanalyse-methodes (HFMEA, SAFER, Bow-Tie, Prisma) toe te passen zodat u voor uw organisatie de meest optimale keuze kunt maken. Een doeltreffende risicoanalyse verzekert u van een veiligheidsmanagementsysteem dat zich richt op relevante zaken.

Management Tools voor Zorg & Welzijn

Voor de sector Zorg en Welzijn is een specifieke training "Management Tools" ontwikkeld. Deze tools zijn van belang voor het succesvol implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterprogramma's. Met een gestructureerde aanpak wordt (nieuw) beleid ingevoerd en resultaat behaald voor klanten, omgeving en organisatie.

Training EN 15224 - ISO voor Zorg & Welzijn

Tijdens deze tweedaagse training wordt de norm EN 15224 grondig doorgenomen en gaat u concreet oefenen met het toepassen van belangrijke normelementen. Onderdeel van deze training is het implementeren van risicomanagement binnen uw organisatie.

Introductietraining ISO 13485

In de bedrijfstak van medical devices speelt risicobeheersing een grote rol. Hoe die beheersing vorm kan worden gegeven door toepassing van ISO 13485 komt tijdens een 2-daagse cursus aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op hoe u een managementsysteem gebaseerd kan auditen.

Introductietraining HKZ & EN 15224 Zorg & Welzijn

HKZ, NEN-EN 15224 en ISO 9001:2015 zijn erkende normen voor (externe) kwaliteitsbeoordeling binnen de gehele zorg- en welzijnssector. Deze ééndaagse cursus gaat in op de eisen van deze normen. Op hoofdlijnen wordt besproken wat er van organisaties wordt verwacht.

Arbo & Veiligheid

Overzicht trainingen Arbo en Veiligheid LRQA

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Introductietraining OHSAS 18001 Arbomanagement

Een praktische vertaalslag van OHSAS 18001. Tijdens deze ééndaagse training leert de deelnemer specifieke kennis die nodig is voor het opzetten van een arbomanagementsysteem dat voldoet aan de eisen vanuit OHSAS 18001 en dat tevens geschikt is als uitgangspunt voor (toekomstige) certificatie.

Training Opzetten Arbomanagementsysteem

In deze driedaagse cursus wordt niet alleen aandacht besteed aan de eisen vanuit OHSAS 18001 en de praktische invulling daarvan, maar er wordt ook gekeken naar de overeenkomsten, verschillen en aanvullingen ten opzichte van ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). De nadruk ligt op het opzetten, implementeren en verbeteren van een arbomanagementsysteem en het komen tot een geïntegreerd KAM-systeem.

Transitietraining ISO 45001:2016 – De nieuwe OHSAS 18001

Eind 2016 / begin 2017 wordt de norm voor Arbomanagementsystemen, OHSAS 18001, vervangen door ISO 45001. Tijdens de eendaagse transitietraining gaan we aan de slag met de nieuwe norm. - See more at: http://www.lrqa.nl/training/transitietraining-iso-45001-2016-de-nieuwe-ohsas-18001.aspx#sthash.m4NStKbC.dpuf

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Overzicht trainingen Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) LRQA

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Basistraining Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Tijdens deze 1-daagse dag training krijgt u de methodiek en de toepassingswijze van de SCB-methodiek uitgewerkt. Er wordt ingegaan op het werken met SCB vanuit de verschillende (IPM)rollen binnen de projectteams en hoe deze vorm van contractbeheersing maximaal kan worden ingezet voor preventieve wijze van contractbeheersing.

Automotive

Overzicht trainingen Automotive LRQA

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Introductietraining ISO/TS 16949 Automotive

Een praktische vertaalslag van ISO/TS 16949. Aan het eind van deze ééndaagse training bent u in staat om vast te stellen in hoeverre uw kwaliteitsmanagementsysteem aan de eisen van de ISO/TS 16949 voldoet.

Interne Audit training ISO/TS 16949 Automotive

Tijdens deze 3-daagse cursus krijgt u een gedegen opleiding als interne auditor waarbij verschillende audittechnieken en- vaardigheden aan bod komen. Tevens wordt het omvangrijke eisenpakket van de ISO/TS toegelicht, inclusief de normparagrafen die het meest relevant zijn.

Verbetertools voor de automobielindustrie

De meeste bedrijven zijn nog steeds "functioneel" georganiseerd en hebben hun processen op afdelingsniveau beschreven. Echter, een gewenst resultaat wordt efficiënter bereikt indien een activiteit en bijbehorende ondersteuning wordt gemanaged als een bedrijfsbreed proces. Deze eendaagse cursus gaat in op welke wijze u de procesaanpak kan vertalen naar uw organisatie.

Informatiebeveiliging

Overzicht trainingen Informatiebeveiliging LRQA

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Introductietraining ISO 27001 Informatiebeveiliging

De norm ISO 27001:2005 geeft een goed handvat bij het invullen van een "Information Security Management System", een risicogebaseerde benadering van informatiebeveiliging. Tijdens deze eendaagse training leert u hoe u de norm op een praktische wijze kunt vertalen naar uw organisatie.

Business Continuity Management

Overzicht trainingen Business Continuity Managament LRQA

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Training Business Continuity Implementer ISO 22301

Gedurende de opleiding Business Continuity Implementer ISO 22301 verkrijgt u de benodigde inzichten en vaardigheden voor het adequaat ontwikkelen, implementeren, beheren en bewaken van uw Business Continuity Managementsysteem (BCMS) conform de norm ISO 22301.

Verbetertools voor de automobielindustrie

De meeste bedrijven zijn nog steeds "functioneel" georganiseerd en hebben hun processen op afdelingsniveau beschreven. Echter, een gewenst resultaat wordt efficiënter bereikt indien een activiteit en bijbehorende ondersteuning wordt gemanaged als een bedrijfsbreed proces. Deze eendaagse cursus gaat in op welke wijze u de procesaanpak kan vertalen naar uw organisatie.

CE Markering

Overzicht trainingen CE-Markering LRQA

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Optimaliseren Managementsystemen

Overzicht trainingen Optimaliseren Managementsystemen LRQA

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Workshop Organisatiecultuur en uw kwaliteitsmanagementsysteem

In certificatienormen, zoals HKZ, ISO 9001, ISO 14001 en NEN 15224 (ISO Health Care) worden cultuuraspecten steeds meer benadrukt als randvoorwaarde voor goed presterende organisaties. Deze workshop helpt u dit inzicht te verkrijgen. Op interactieve manier worden aansprekende instrumenten aangereikt om zelf de cultuur binnen uw organisatie te onderzoeken.

Workshop Communicatie en Kwaliteit

Bij deze tweedaagse workshop wordt gebruikt gemaakt van NLP technieken door ervaren NLP trainers. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een methodiek die het mogelijk maakt snel, effectief en blijvend een gedragsverandering te realiseren.

Trainingen Procesverbetering

Dit zijn specialistische trainingen die wij in samenwerking met Symbol B.V. verzorgen.

Industrie

Overzicht trainingen Industrie

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Lean Six Sigma Black Belt - Industrie

Lean six sigma black belts zijn enerzijds projectmanagers en anderzijds vakspecialisten. Deze professionals zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en processen of voor de verbetering daarvan.

G2B – Green to Black Belt Upgrade - Industrie

U heeft reeds de lean six sigma green belt training gevolgd en bent enthousiast over de inhoud en de resultaten die u ermee heeft bereikt. Als u zich wilt verdiepen en verbreden in de lean six sigma methodiek, kunt u de upgrade training volgen.

Lean Six Sigma Green Belt - Industrie

Een lean six sigma green belt is een vakspecialist die verantwoordelijk is voor het verbeteren van processen. Door de juiste combinatie van specialistische vakkennis, statistische analyse en de gestructureerde lean six sigma methodiek bereikt hij significante verbeteringen in prestatie en kwaliteit.

Lean Six Sigma Orange Belt - Industrie

Een lean six sigma orange belt is kundig op het gebied van basic problem solving en is bekend met de lean six sigma methodiek en tools. De orange belt is teamleider bij verbeterprojecten in zijn directe werkomgeving. Tevens levert hij als teamlid een constructieve bijdrage aan grotere green– of black belt projecten.

Lean Six Sigma Yellow Belt - Industrie

Een yellow belt is bekend met de lean manufacturing principes en de six sigma aanpak. De yellow belt werkt zelfstandig aan het oplossen van problemen in de productie. Ook neemt de yellow belt als teamlid deel aan grotere lean of six sigma projecten.

Lean Facilitator

Een lean facilitator is verantwoordelijk voor het verbeteren van productieprestaties van een lijn of fabriek. Hij is verantwoordelijk om de juiste verbeterprojecten te selecteren die het bedrijf helpen in het realiseren van haar operationele doelstellingen. Het gaat daarbij zowel om kwaliteitsbeheersing als het verkorten van doorlooptijden.

Dienstverlening

Overzicht trainingen Dienstverlening

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Black Belt - Dienstverlening

Black belts in een dienstverlenende organisatie zijn enerzijds procesanalisten, verantwoordelijk voor het analyseren en optimaliseren van processen en anderzijds verandermanagers, verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten van organisaties.

G2B Green to Black Belt Upgrade - Dienstverlening

U heeft reeds de green belt training gevolgd en bent enthousiast over de inhoud en de resultaten die u ermee heeft bereikt. Als u zich wilt verdiepen en verbreden in de lean six sigma methodiek, kunt u deze upgrade-training volgen.

Green Belt - Dienstverlening

Een green belt in een dienstverlenende organisatie is iemand die verantwoordelijk is voor het efficiënt inrichten en uitvoeren van processen. Door de juiste combinatie van specialistische kennis, lean management, statistische analyse en de gestructureerde lean six sigma methodiek bereikt de green belt significante verbeteringen in doorlooptijd en kwaliteit.

Orange Belt - Dienstverlening

Een orange belt is kundig op het gebied van basic problem solving en is bekend met de lean six sigma methodiek en tools. De orange belt is teamleider bij verbeterprojecten in zijn directe werkomgeving. Tevens levert hij als teamlid een constructieve bijdrage aan grotere green– of black belt projecten.

Yellow Belt - Dienstverlening

Een yellow belt is bekend met de lean management principes en de six sigma aanpak. De yellow belt werkt zelfstandig aan het oplossen van problemen in zijn eigen werkomgeving. Ook neemt de yellow belt als teamlid deel aan grotere lean of six sigma projecten.

Lean in de publieke sector

Overheden worden steeds meer gedwongen om dezelfde diensten te leveren met minder mensen. Tegelijkertijd neemt ook de druk toe om de doorlooptijden te verkorten en de kwaliteit te verbeteren. Uw eerste reactie is wellicht dat dit niet mogelijk is. Na deze training ziet u echter de mogelijkheden om het anders en doelmatiger te doen. Deze training behandelt een aantal praktische instrumenten, maar geeft ook aan hoe u veranderingen kunt realiseren.

Logo BRC LRQA Training

BRC en IRCA-erkend

Wij zijn een IRCA-erkende trainingsinstituut en BRC-erkende certificatie-instelling. IRCA (International Register of Certificated Auditors) is de grootste internationale certificatie-instelling van auditoren. De British Retail Consortium (BRC) heeft de BRC Food Technical Standard ontwikkeld voor de voedselindustrie en stelt eisen aan het voedselveiligheidssysteem. De combinatie van succesvolle afronding van onze IRCA-erkende trainingen en opname in het IRCA Auditor Register verhogen de professionaliteit en geloofwaardigheid als auditor. LRQA is door BRC erkend voor het geven van de officiële BRC Trainingen en beschikt over BRC erkende trainers.