Proefaudit

Het meest vergaand pre-certificatie onderzoek, deze audit wordt gebruikt om vast te stellen in een bijna “certificatie” setting om vast te stellen of uw organisatie klaar is voor het formele certificatie traject van uw (management) systeem. De proefaudit valt ook uiteen in een documentatie (systeemopzet) beoordeling en vervolgens een gedegen toetsing op de implementatie van uw (management) systeem en alle eisen die van toepassing zijn. Hierbij is het essentieel dat bijvoorbeeld de management cyclus elementen zoals beleid, risico management, interne audits, corrigerende/preventieve  maatregelen traceerbaar zijn. Tevens is het van belang dat u volledige management beoordeling (review) heeft laten plaatsvinden of deze op zeer korte termijn kan laten plaatsvinden. Dit type audit maakt gebruik van een combinatie van sampling technieken, overeenkomend met die van een certificatie-audit. Door gebruik te maken van meerdere steekproeven kunnen wij u een gedegen advies geven over de slagingskans voor de certificatieaudit.

Inzet experts

Lloyd's Register is één van de grootste en meest ervaren audit bureaus. Wij beschikken over een bijzonder goed opgeleide, gekwalificeerde en ervaren audit pool. In de audit pool is ervaring aanwezig van (chemische) industrie, civiele techniek, gezondheidszorg, automotive, aerospace, ingenieursbureaus, food, ICT en zakelijke dienstverlening Daarnaast beschikken wij over een groot (inter)nationaal netwerk aan experts. Hierdoor zijn wij vrijwel altijd in staat om een goede audit uit te voeren voor uw specifieke situatie. Door onze ervaring zijn onze auditoren in staat om in een korte tijd een proefaudit uit te voeren.