Quickscan

De term Quick Scan is uit het Engels ontleend en betekend letterlijk snelle scan. Een Quick Scan is een manier van onderzoeken waarbij in korte tijd een beoordeling van uw (management) systeem plaats vindt. De beoordeling vindt plaats op basis van steekproeven.

Doel van een Quick Scan is om snel vast te stellen of zaken aangaande uw (management) systeem voldoen aan de eisen van het gehanteerde toetsingskader. Als er tijdens een Quick Scan geen omissies of tekortkomingen worden vastgesteld, is dit gezien de mate van diepgang en volledigheid geen “Assurance” dat uw (management) systeem voldoet aan alle eisen van een toetsingskader, norm of standaard. Dit in tegenstelling tot de Gap analyse waarbij de volledige norm, standaard of toetsingskader wordt afgelopen qua opzet en implementatie. Een Quick Scan wordt vaak gebruikt om een opstap te maken en te kijken waar eventueel vervolgonderzoek nodig is.