Overzicht alle normen waartegen Lloyd's Register certificeert

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op via tel: +31 (0) 10 2018476, mail naar info@lrqa.nl of gebruik het contactformulier.

Direct offerte aanvragen?

U kunt dan gebruikmaken van het offerte formulier.

Overzicht alle normen

Overzicht alle normen alfabetische volgorde Lloyd's Register

Bekijk alle normen

AS 9100

Deze norm kwalificeert organisaties die willen toeleveren aan de Aerospace (Luchtvaartindustrie). Het omvat alle eisen van ISO 9001 plus een 80-tal specifieke eisen die kritiek zijn voor Aerospace toelevering.

ATEX Directive 2014/34/EU

De Europese Commissie heeft een aantal EG-Richtlijnen (EU-Directives) uitgegeven voor bepaalde typen producten met het doel vrij handelsverkeer binnen de EER te bevorderen (belemmeringen tegen te gaan) en veiligheid voor de gebruikers te waarborgen. Eén daarvan is de ATEX-Richtlijn (ATEX = “Atmosphere Explosive”)

BRC Global Standard Food Safety

De BRC Global Standard Food Safety richt zich op de bescherming van consumenten door een algemene basis te bieden voor de beoordeling van bedrijven die voedingsmiddelen produceren.

BRC Storage & Distribution

De BRC Global Standard Storage & Distribution is een norm die eisen stelt aan activiteiten op het gebied van opslag en distributie van voedingsmiddelen, verpakkingsmaterialen en consumentengoederen.

BS 25999 Business Continuity Management

BS 25999:2 ook wel Business Continuity Management (BCM), heeft continuïteit van het bedrijfsproces en borging van het voortbestaan van de organisatie ten tijde van calamiteiten tot doel.

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

CPR (Construction Products Regulation 305/2011/EU)

De Europese Commissie heeft een aantal EG-Richtlijnen (EU-Directives) uitgegeven voor bepaalde typen producten met het doel vrij handelsverkeer binnen de EER te bevorderen (belemmeringen tegen te gaan) en veiligheid voor de gebruikers te waarborgen.

FAMI-QS

FAMI-QS is de enige certificeerbare diervoeder veiligheidsstandaard die specifiek gericht is op toevoegingsmiddelen, functionele voedingsingrediënten, voormengsels, en dieetproducten voor diervoeding.

FDA Food Safety Modernization Act (FSMA)

De FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) is al geteken door president Obama op 4 januari 2011. Het heeft als doel voedselveiligheid niet te benaderen vanuit een reactieve maar een proactieve positie en daarmee de voedselveiligheid te verbeteren.

FSSC 22000

De FSSC 22000 standaard is ontwikkeld door de Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV) en is de eerste wereldwijde standaard voor de voedingsmiddelenindustrie.

GMP+ FSA schema

GMP+ FSA staat voor GMP+ Feed Safety Assurance en is een kwaliteitsborgingsysteem voor de diervoedersector, waarbij de veiligheid van diervoeder centraal staat als onderdeel van voedselveiligheid.

HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is de verzamelnaam voor een aantal normen die eisen stellen aan het kwaliteitsmanagement in de Zorg- en Welzijnssector.

IATF 16949

Een norm bedoeld voor toeleveranciers binnen de auto-industrie waar productie plaatsvindt van service-onderdelen (OES), accessoiresonderdelen en bulkmaterialen. Deze onderdelen en materialen moeten uiteindelijk verwerkt worden in het voertuig.

IFS Logistics

De IFS Logistics standaard is een internationale norm voor het auditen van alle logistieke activiteiten voor de food- en non food producten, zoals transport, opslag, distributie, laden en lossen etc. IFS Logistics heeft als doel om de kloof tussen de productie en de handel te dichten wat betreft voedselveiligheids- en kwaliteitsaspecten.

IRIS (International Railway Industry Standard)

IRIS staat voor International Railway Industry Standard en richt zich op de moderne rail industrie: kosten reductie door een efficiënter en effectiever business proces over de gehele leverketen.

ISO / TS 29001

ISO / TS 29001 is een internationale standaard bedoeld voor toeleveranciers in de olie-, gas, chemische- en petrochemische industrie die aan willen tonen dat hun producten voldoen aan de strenge eisen van dit marktsegment. 

ISO 13485

De ISO 13485 is de medische variant van ISO 9001, die specifiek is ontwikkeld om fabrikanten van medische hulpmiddelen te helpen voldoen aan de betreffende Europese wetgeving.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor een milieu managementsysteem. Deze norm helpt u om milieu risico’s te identificeren, prioriteren en managen als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering.

ISO 22000 Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is internationaal één van de belangrijkste aandachtsgebieden in de voedselketen. "The International Organisation for Standardisation (ISO)" heeft een standaard ontwikkeld die gebruikt kan worden om een voedselveiligheid management systeem op te zetten en te certificeren.

ISO 27001 Informatiebeveiliging

De ISO 27001 helpt een managementsysteem in te richten afgestemd op de risico's in gegevensbeveiliging (ook van persoonsgegevens) in uw organisatie. 

ISO 28000

ISO/PAS 28000 is een managementsysteem specificatie, specifiek ontwikkeld voor organisaties die logistieke diensten uitvoeren.

ISO 3834

Het lassen van metalen is een bijzonder proces en aan het eindproduct worden eisen gesteld. Er kunnen vooraf bepaalde randvoorwaarden (lasserkwalificaties, methodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc.) worden geborgd zodat met een grote mate van waarschijnlijkheid vooraf kan worden vastgesteld dat het eindproduct zal voldoen aan de gestelde eisen. De ISO 3834 - 1 t/m 4 serie beschrijft deze randvoorwaarden als wel op welk niveau dit moet zijn geregeld.

ISO 50001 energiemanagement

Een ISO 50001 gecertificeerd energiemanagementsysteem helpt niet alleen uw energiegebruik en daarmee CO2 footprint te verlagen, het is ook een effectief middel om uw kosten te reduceren.

ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement

Internationaal meest gekende norm die richtlijnen en tools bevat voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 wordt toegepast door meer dan één miljoen bedrijven en organisaties in ruim 170 landen.

MaD directive 2006/42/EC

De Europese Commissie heeft een aantal EG-Richtlijnen (EU-Directives) uitgegeven voor bepaalde typen producten met het doel vrij handelsverkeer binnen de EER te bevorderen (belemmeringen tegen te gaan) en veiligheid voor de gebruikers te waarborgen. Eén daarvan is de MaD

MicroVal

MicroVal is productcertificatie van alternatieve methoden voor de microbiologische analyse van voedingsmiddelen en dranken. MicroVal valideert en certificeert alternatieve methoden om aan te tonen dat merkgebonden methoden even goed presteren als traditionele, internationaal gestandaardiseerde referentiemethoden, over het algemeen CEN- of ISO-normen.

MRV Regelgeving

Het doel van de MRV regelgeving is een beter inzicht te verkrijgen in het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de scheepvaart, om vervolgens activiteiten binnen de EU vorm te geven die toekomstige GHG registratie en vermindering van de uitstoot te realiseren. De MRV regelgeving wordt gezien als de eerste stap van een gefaseerde aanpak voor het integreren van de door de scheepvaart veroorzaakte emissies in het GHG reductiebeleid van de EU, samen met de andere sectoren die al bijdragen aan deze doelstelling. Informatie van de EU met betrekking tot de regeling vindt u hier.

MRV Regulation

The objective of the MRV Regulation is to develop a better understanding of fuel consumption and CO2 emissions from shipping activities within the EU which could then be used to shape and inform any future GHG monitoring or reduction initiatives. The MRV Regulation is viewed as the first step of a staged approach for the inclusion of maritime transport emissions into the EU’s GHG reduction commitment, alongside the other sectors that are already contributing to that commitment.

MVO Prestatieladder

De MVO prestatieladder® is gebaseerd op de ISO 26000, de AA 1000 voor de interactie met stakeholders en richtlijnen voor rapportage met verwijzing naar het Global Report Initiative (GRI).

NEN-EN 15224

NEN-EN 15224/ ISO healthcare is een sectorspecifieke kwaliteitsmanagement norm voor zorginstellingen.

NTA 8009

De NTA 8009 vormt de basis voor externe toetsing van het patiëntveiligheidsbeleid van ziekenhuizen.

OHSAS 18001 is nu ISO 45001

Op 12 maart 2018 is de ISO 45001 gepubliceerd, deze nieuwe norm vervangt OHSAS 18001 en is een normkader voor veiligheid- en gezondheidsmanagementsystemen.

PAS 55 Asset Management

Norm voor moderne asset management. Het is een publiek beschikbare norm die handvatten aanreikt voor optimaal management van Fysieke Assets en infrastructuur.

Pressure Equipment Directive

De PED is een Europese richtlijn voor het vervaardigen van drukapparatuur met de bedoeling dit in het vrije handelsverkeer te brengen van de gezamenlijke Europese markt.

Riskplaza

Riskplaza is een databank die informatie bevat over mogelijke gevaren van ingrediënten en maatregelen die kunnen worden genomen om deze gevaren te beheersen.

Salvage

Om voor deze opdrachten van de Stichting Salvage in aanmerking te komen moet een schadestop aangemeld zijn bij de Stichting Salvage, moet het bedrijf ISO 9001 gecertificeerd zijn en voldoen aan de criteria van de stichting Salvage. Deze kwaliteitscriteria zijn een aanvulling op de ISO 9001 norm.

SimplyOK

SimplyOK is een certificeringsschema voor het allergenenmanagementsysteem. Een certificeringssysteem voor producenten van consumentenproducten en grondstoffen in de B2B.

SMETA 4-Pillars Responsible Sourcing

Beperk meervoudige inspanningen in audits voor ethisch handelen met een SMETA audit. De Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) is een internetsysteem ontworpen om organisaties te helpen gegevens te beheren over arbeidspraktijken in hun leveringsketen. Leden hebben het voordeel dat ze hun SMETA-auditrapporten rechtstreeks op het SEDEX-systeem kunnen publiceren zodat alle klanten ze kunnen inzien.

Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO)

De SIO-certificatienorm voorziet in de vraag om onafhankelijke en deskundige toetsingen van integriteitsmanagement. De norm is gebaseerd op (inter)nationale ervaringen met integriteitsmanagement en daarop gebaseerde richtlijnen.

TAPA Facility Security Requirements (TAPA FSR)

De TAPA FSR standaard is opgezet om het hoofd te bieden aan de toenemende bedreigingen waarmee de handels-, transport- en logistieke organisaties worden geconfronteerd. Dit mondiale initiatief beschrijft de minimaal aanvaardbare veiligheidsnormen voor producten die zich door de toeleverketen bewegen en illustreert de wijze waarop deze eisen moeten worden gehandhaafd. 

TL9000

TL9000 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement in de telecom industrie.

VCA

VCA kan ook worden gehanteerd door opdrachtgevers en aannemers en heeft betrekking op het VGM-beheerssysteem van de aannemer, ten behoeve van haar medewerkers en de medewerkers van onderaannemers.

VCO

De VCO is bedoeld om te worden toegepast door opdrachtgevers die de juiste voorwaarden willen scheppen om VCA-gecertificeerde aannemers, die voor hen of op hun terrein risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-prestaties te kunnen laten komen.

VCU

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel uitzenden, beschikbaar stellen of detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven en bedrijven met een VCO-certificaat.

Veiligheidsladder

De veiligheidsladder is een methode waarmee veilig werken door leveranciers van o.a.ProRail. Tennet, Gasunie kan worden bevorderd. Per 1 januari 2013 maakt ‘veilig werken’ onderdeel uit van de beoordeling bij aanbestedingen.

VHCP

De distributiebedrijven van chemicaliën in Nederland – verenigd in het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) – hebben tien jaar na de introductie van het Responsible Care Programma besloten tot een verplichte verificatie.

Kwaliteit | ISO 9001 | AS 9100 | ISO/TS 16949 | ISO/TS 29001

Overzicht normen kwaliteitsmanagement Lloyd's Register

Bekijk alle normen

ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement

Internationaal meest gekende norm die richtlijnen en tools bevat voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 wordt toegepast door meer dan één miljoen bedrijven en organisaties in ruim 170 landen.

AS 9100

Deze norm kwalificeert organisaties die willen toeleveren aan de Aerospace (Luchtvaartindustrie). Het omvat alle eisen van ISO 9001 plus een 80-tal specifieke eisen die kritiek zijn voor Aerospace toelevering.

ISO / TS 29001

ISO / TS 29001 is een internationale standaard bedoeld voor toeleveranciers in de olie-, gas, chemische- en petrochemische industrie die aan willen tonen dat hun producten voldoen aan de strenge eisen van dit marktsegment.

IATF 16949

Een norm bedoeld voor toeleveranciers binnen de auto-industrie waar productie plaatsvindt van service-onderdelen (OES), accessoiresonderdelen en bulkmaterialen. Deze onderdelen en materialen moeten uiteindelijk verwerkt worden in het voertuig.

ATEX Directive 2014/34/EU

De Europese Commissie heeft een aantal EG-Richtlijnen (EU-Directives) uitgegeven voor bepaalde typen producten met het doel vrij handelsverkeer binnen de EER te bevorderen (belemmeringen tegen te gaan) en veiligheid voor de gebruikers te waarborgen. Eén daarvan is de ATEX-Richtlijn (ATEX = “Atmosphere Explosive”)

ISO 28000

ISO/PAS 28000 is een managementsysteem specificatie, specifiek ontwikkeld voor organisaties die logistieke diensten uitvoeren.

Salvage

Om voor deze opdrachten van de Stichting Salvage in aanmerking te komen moet een schadestop aangemeld zijn bij de Stichting Salvage, moet het bedrijf ISO 9001 gecertificeerd zijn en voldoen aan de criteria van de stichting Salvage. Deze kwaliteitscriteria zijn een aanvulling op de ISO 9001 norm.

BS 25999 Business Continuity Management

BS 25999:2 ook wel Business Continuity Management (BCM), heeft continuïteit van het bedrijfsproces en borging van het voortbestaan van de organisatie ten tijde van calamiteiten tot doel.

TL9000

TL9000 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement in de telecom industrie.

TAPA Facility Security Requirements (TAPA FSR)

De TAPA FSR standaard is opgezet om het hoofd te bieden aan de toenemende bedreigingen waarmee de handels-, transport- en logistieke organisaties worden geconfronteerd. Dit mondiale initiatief beschrijft de minimaal aanvaardbare veiligheidsnormen voor producten die zich door de toeleverketen bewegen en illustreert de wijze waarop deze eisen moeten worden gehandhaafd.

MVO, Milieu en Energie | ISO 14001 | ISO 50001 | CO2-Prestatieladder | MVO-Prestatieladder

Overzicht normen Lloyd's Register

Bekijk alle normen

ISO 50001 energiemanagement

Een ISO 50001 gecertificeerd energiemanagementsysteem helpt niet alleen uw energiegebruik en daarmee CO2 footprint te verlagen, het is ook een effectief middel om uw kosten te reduceren.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor een milieu managementsysteem. Deze norm helpt u om milieu risico’s te identificeren, prioriteren en managen als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering.

OHSAS 18001 is nu ISO 45001

Op 12 maart 2018 is de ISO 45001 gepubliceerd, deze nieuwe norm vervangt OHSAS 18001 en is een normkader voor veiligheid- en gezondheidsmanagementsystemen.

MVO Prestatieladder

De MVO prestatieladder® is gebaseerd op de ISO 26000, de AA 1000 voor de interactie met stakeholders en richtlijnen voor rapportage met verwijzing naar het Global Report Initiative (GRI).

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

MRV Regelgeving

Het doel van de MRV regelgeving is een beter inzicht te verkrijgen in het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de scheepvaart, om vervolgens activiteiten binnen de EU vorm te geven die toekomstige GHG registratie en vermindering van de uitstoot te realiseren. De MRV regelgeving wordt gezien als de eerste stap van een gefaseerde aanpak voor het integreren van de door de scheepvaart veroorzaakte emissies in het GHG reductiebeleid van de EU, samen met de andere sectoren die al bijdragen aan deze doelstelling. Informatie van de EU met betrekking tot de regeling vindt u hier.

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Voedselveiligheid | ISO 22000 | IFS | GMP + FSA schema | EFISC | BRC | SimplyOK

Overzicht normen Voedselveiligheid Lloyd's Register

Bekijk alle normen

FSSC 22000

De FSSC 22000 standaard is ontwikkeld door de Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV) en is de eerste wereldwijde standaard voor de voedingsmiddelenindustrie.

ISO 22000 Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is internationaal één van de belangrijkste aandachtsgebieden in de voedselketen. "The International Organisation for Standardisation (ISO)" heeft een standaard ontwikkeld die gebruikt kan worden om een voedselveiligheid management systeem op te zetten en te certificeren.

BRC Global Standard Food Safety

De BRC Global Standard Food Safety richt zich op de bescherming van consumenten door een algemene basis te bieden voor de beoordeling van bedrijven die voedingsmiddelen produceren.

BRC Storage & Distribution

De BRC Global Standard Storage & Distribution is een norm die eisen stelt aan activiteiten op het gebied van opslag en distributie van voedingsmiddelen, verpakkingsmaterialen en consumentengoederen.

IFS Logistics

De IFS Logistics standaard is een internationale norm voor het auditen van alle logistieke activiteiten voor de food- en non food producten, zoals transport, opslag, distributie, laden en lossen etc. IFS Logistics heeft als doel om de kloof tussen de productie en de handel te dichten wat betreft voedselveiligheids- en kwaliteitsaspecten.

GMP+ FSA schema

GMP+ FSA staat voor GMP+ Feed Safety Assurance en is een kwaliteitsborgingsysteem voor de diervoedersector, waarbij de veiligheid van diervoeder centraal staat als onderdeel van voedselveiligheid.

FAMI-QS

FAMI-QS is de enige certificeerbare diervoeder veiligheidsstandaard die specifiek gericht is op toevoegingsmiddelen, functionele voedingsingrediënten, voormengsels, en dieetproducten voor diervoeding.

Riskplaza

Riskplaza is een databank die informatie bevat over mogelijke gevaren van ingrediënten en maatregelen die kunnen worden genomen om deze gevaren te beheersen.

SMETA 4-Pillars Responsible Sourcing

Beperk meervoudige inspanningen in audits voor ethisch handelen met een SMETA audit. De Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) is een internetsysteem ontworpen om organisaties te helpen gegevens te beheren over arbeidspraktijken in hun leveringsketen. Leden hebben het voordeel dat ze hun SMETA-auditrapporten rechtstreeks op het SEDEX-systeem kunnen publiceren zodat alle klanten ze kunnen inzien.

SimplyOK

SimplyOK is een certificeringsschema voor het allergenenmanagementsysteem. Een certificeringssysteem voor producenten van consumentenproducten en grondstoffen in de B2B.

Zorg en Welzijn | HKZ | NEN-EN 15224 | ISO 13485 | NEN 7510

Overzicht normen Zorg & Welzijn Lloyd's Register

Bekijk alle normen

HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is de verzamelnaam voor een aantal normen die eisen stellen aan het kwaliteitsmanagement in de Zorg- en Welzijnssector.

ISO 13485

De ISO 13485 is de medische variant van ISO 9001, die specifiek is ontwikkeld om fabrikanten van medische hulpmiddelen te helpen voldoen aan de betreffende Europese wetgeving.

NEN-EN 15224

NEN-EN 15224/ ISO healthcare is een sectorspecifieke kwaliteitsmanagement norm voor zorginstellingen.

NTA 8009

De NTA 8009 vormt de basis voor externe toetsing van het patiëntveiligheidsbeleid van ziekenhuizen.

Arbo & Veiligheid | ISO 45001 | VCA | VCU | VCO| Veiligheidsladder

Overzicht normen Arbo en veiligheid

Bekijk alle normen

Veiligheidsladder

De veiligheidsladder is een methode waarmee veilig werken door leveranciers van o.a.ProRail. Tennet, Gasunie kan worden bevorderd. Per 1 januari 2013 maakt ‘veilig werken’ onderdeel uit van de beoordeling bij aanbestedingen.

AS 9100

Deze norm kwalificeert organisaties die willen toeleveren aan de Aerospace (Luchtvaartindustrie). Het omvat alle eisen van ISO 9001 plus een 80-tal specifieke eisen die kritiek zijn voor Aerospace toelevering.

ATEX Directive 2014/34/EU

De Europese Commissie heeft een aantal EG-Richtlijnen (EU-Directives) uitgegeven voor bepaalde typen producten met het doel vrij handelsverkeer binnen de EER te bevorderen (belemmeringen tegen te gaan) en veiligheid voor de gebruikers te waarborgen. Eén daarvan is de ATEX-Richtlijn (ATEX = “Atmosphere Explosive”)

CPR (Construction Products Regulation 305/2011/EU)

De Europese Commissie heeft een aantal EG-Richtlijnen (EU-Directives) uitgegeven voor bepaalde typen producten met het doel vrij handelsverkeer binnen de EER te bevorderen (belemmeringen tegen te gaan) en veiligheid voor de gebruikers te waarborgen.

IATF 16949

Een norm bedoeld voor toeleveranciers binnen de auto-industrie waar productie plaatsvindt van service-onderdelen (OES), accessoiresonderdelen en bulkmaterialen. Deze onderdelen en materialen moeten uiteindelijk verwerkt worden in het voertuig.

ISO / TS 29001

ISO / TS 29001 is een internationale standaard bedoeld voor toeleveranciers in de olie-, gas, chemische- en petrochemische industrie die aan willen tonen dat hun producten voldoen aan de strenge eisen van dit marktsegment. 

ISO 13485

De ISO 13485 is de medische variant van ISO 9001, die specifiek is ontwikkeld om fabrikanten van medische hulpmiddelen te helpen voldoen aan de betreffende Europese wetgeving.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor een milieu managementsysteem. Deze norm helpt u om milieu risico’s te identificeren, prioriteren en managen als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering.

ISO 22000 Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is internationaal één van de belangrijkste aandachtsgebieden in de voedselketen. "The International Organisation for Standardisation (ISO)" heeft een standaard ontwikkeld die gebruikt kan worden om een voedselveiligheid management systeem op te zetten en te certificeren.

ISO 50001 energiemanagement

Een ISO 50001 gecertificeerd energiemanagementsysteem helpt niet alleen uw energiegebruik en daarmee CO2 footprint te verlagen, het is ook een effectief middel om uw kosten te reduceren.

ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement

Internationaal meest gekende norm die richtlijnen en tools bevat voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 wordt toegepast door meer dan één miljoen bedrijven en organisaties in ruim 170 landen.

OHSAS 18001 is nu ISO 45001

Op 12 maart 2018 is de ISO 45001 gepubliceerd, deze nieuwe norm vervangt OHSAS 18001 en is een normkader voor veiligheid- en gezondheidsmanagementsystemen.

PAS 55 Asset Management

Norm voor moderne asset management. Het is een publiek beschikbare norm die handvatten aanreikt voor optimaal management van Fysieke Assets en infrastructuur.

VCA

VCA kan ook worden gehanteerd door opdrachtgevers en aannemers en heeft betrekking op het VGM-beheerssysteem van de aannemer, ten behoeve van haar medewerkers en de medewerkers van onderaannemers.

VCO

De VCO is bedoeld om te worden toegepast door opdrachtgevers die de juiste voorwaarden willen scheppen om VCA-gecertificeerde aannemers, die voor hen of op hun terrein risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-prestaties te kunnen laten komen.

VCU

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel uitzenden, beschikbaar stellen of detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven en bedrijven met een VCO-certificaat.

Automotive | ISO/ TS 16949

Overzicht alle normen Automotive

Bekijk alle normen

IATF 16949

Een norm bedoeld voor toeleveranciers binnen de auto-industrie waar productie plaatsvindt van service-onderdelen (OES), accessoiresonderdelen en bulkmaterialen. Deze onderdelen en materialen moeten uiteindelijk verwerkt worden in het voertuig.

Informatiebeveiliging | ISO 27001 | NEN 7510

Overzicht certificatienormen voor Informatiebeveiliging

Bekijk alle normen

ISO 27001 Informatiebeveiliging

De ISO 27001 helpt een managementsysteem in te richten afgestemd op de risico's in gegevensbeveiliging (ook van persoonsgegevens) in uw organisatie.

CE Markering

Overzicht alle normen CE-Markering

Bekijk alle normen

CPR (Construction Products Regulation 305/2011/EU)

De Europese Commissie heeft een aantal EG-Richtlijnen (EU-Directives) uitgegeven voor bepaalde typen producten met het doel vrij handelsverkeer binnen de EER te bevorderen (belemmeringen tegen te gaan) en veiligheid voor de gebruikers te waarborgen.

ISO 3834

Het lassen van metalen is een bijzonder proces en aan het eindproduct worden eisen gesteld. Er kunnen vooraf bepaalde randvoorwaarden (lasserkwalificaties, methodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc.) worden geborgd zodat met een grote mate van waarschijnlijkheid vooraf kan worden vastgesteld dat het eindproduct zal voldoen aan de gestelde eisen. De ISO 3834 - 1 t/m 4 serie beschrijft deze randvoorwaarden als wel op welk niveau dit moet zijn geregeld.

IATF 16949

Een norm bedoeld voor toeleveranciers binnen de auto-industrie waar productie plaatsvindt van service-onderdelen (OES), accessoiresonderdelen en bulkmaterialen. Deze onderdelen en materialen moeten uiteindelijk verwerkt worden in het voertuig.