Een gecertificeerd bedrijf

Wanneer we uw certificering verstrekken sturen we u het desbetreffende Lloyd's Register logo toe, met gedetailleerde instructies over hoe en waar het kan worden gebruikt.

Uw merk promoten met een Lloyd's Register logo

Het behalen van Lloyd's Register certificering is iets om trots op te zijn en het kan gebruikt worden als middel om uw organisatie te promoten en uw streven naar optimale prestatie te laten zien. Een Lloyd's Register logo kan een manier zijn om aan te tonen dat uw organisatie zich actief inzet voor kwaliteit, de zorg voor het milieu, investeren in mensen enzovoort. Het is een onderscheidingsteken en een kans om uw merk en reputatie optimaal te versterken. Veel organisaties brengen dit duidelijk zichtbaar aan op hun gebouwen, websites, social media, voertuigen, bedrijfskleding en ook op hun briefpapier, reclame- en publiciteitsmaterialen.

Het verschil tussen de logo’s

Er worden twee soorten merktekens gebruikt en het is goed om het verschil tussen de twee te begrijpen. U kunt beide merktekens gebruiken om het feit dat u gecertificeerd bent te promoten volgens de door ons gegeven richtlijnen.

Lloyd's Register logo

Een keurmerk geeft aan dat uw organisatie door Lloyd's Register is goedgekeurd in overeenstemming met de geldende norm. Het is de combinatie van het wereldwijd befaamde Lloyd’s Register logo en de naam van de norm. U krijgt dit keurmerk als u door ons op basis van deze specifieke norm bent goedgekeurd.

ISO-9001-2015 certified

Lloyd's Register “joined mark” (Lloyd's Register logo en accreditatiemerkteken)

Een “joined mark” is de combinatie van het Lloyd's Register logo en een accreditatiemerkteken. Een accreditatiemerkteken laat zien dat wij onafhankelijk zijn beoordeeld op basis van erkende normen en het bevestigt dat wij beschikken over de vereisten bekwaamheid, onpartijdigheid en prestatievermogen. Als u deze variant wenst te gebruiken dan zijn er vanuit de accreditatie instelling nog extra randvoorwaarden. Ook moet u dan rekening houden met mogelijke logo ontwerp wijzigingen die de accreditatie instellingen, zoals Raad van Accreditatie (RvA) en UKAS, dwingend kunnen laten doorvoeren.