Certificatieproces

Een grondig inzicht in de eigen sterke en zwakke punten van uw organisatie kan helpen om potentiële verbeteringspunten in kaart te brengen die u een concurrentievoordeel kunnen opleveren. Deze strategische benadering van de ontwikkeling naar een duurzaam, succesvol bedrijf wordt steeds vaker ondersteund door het gebruik van gecertificeerde managementsystemen. Als u kiest u voor een certificatie door Lloyd's Register kunt u het volgende certificatietraject verwachten.

Initial Assesment

Fase 1

De fase van de eerste kennismaking, basisbeoordeling van uw systeem, opzet en verzamelen van informatie, planning maken voor de implementatie audit en vaststellen of u klaar bent voor fase 2.

Fase 2

Een omvattend bezoek om de implementatie en effectiviteit van uw managementsysteem te evalueren. Aan het eind van dit bezoek wordt een positieve of negatieve 'certificatie aanbeveling' gedaan door de auditor.

Surveillance

Thematische surveillances

We richten onze aandacht op wat echt belangrijk is voor uw organisatie en testen de effectiviteit van uw managementsysteem.

Risicogebaseerde audit methodologie

Onze experts passen de audit aan de volwassenheid van uw systeem, om te zorgen dat ze in gaan op de werkelijke risico’s.

Driejaarlijkse certificaat vernieuwing

Een kans om de afgelopen drie jaar te evalueren, het systeem opnieuw grondig te testen en de komende cyclus van drie jaar voor te bereiden.

Onderdelen in het proces

Focusbezoek

Zodanig toegespitst dat ons onderzoek zich richt op de behoeften van uw veranderende onderneming. Helpt te zorgen dat uw managementsystemen flexibel zijn en zich aan veranderingen aanpassen.

Rapportage

Ons doel is om u aan het eind van ons bezoek of zo spoedig mogelijk daarna een rapport te verstrekken. Snelle feedback is belangrijk, want zodra een risico is vastgesteld moet dit onmiddellijk worden aangepakt.

Non-comformiteit

Aandacht voor non-conformiteiten helpt om kostbare afwijkingen te voorkomen en zelf juridische procedures te vermijden.

Improvement logboek

Hierin worden uw vooruitgang en de effectieve implementatie van verbeteringen in detail vastgelegd. Een mechanisme voor het volgen van de voortgang van strategische verbeteringen met betrekking tot belangrijkste kwesties.