Certificering door LRQA Nederland

Certificatie van uw managementsysteem tegen nationale en internationale normen en schema’s– bijvoorbeeld ISO en sectorspecifieke normen – geeft uw stakeholders het vertrouwen dat u voldoet aan hun wensen en eisen. Managementsystemen hebben bewezen waardevolle tools te zijn in het managen van risico’s, zorgen voor consistentie in de globale processen en leiden tot betere bedrijfsprestaties.

Certificaat behalen

LRQA auditoren toetsen uw managementsysteem tegen de eisen van de gewenste norm of standaard om zo aan te tonen dat u hieraan voldoet. Aan het eind van elke bezoek ontvangt u een auditrapportage met bevindingen waarmee u continu uw managementsysteem kunt verbeteren. Een succesvol assessment wordt afgesloten met een certificaat. 

Certificatieproces

number1 * number2 number3 number4

Welkom bij LRQA

Implementatie

Certificering

Periodieke audits

Wij maken graag even kennis, nemen uw wensen door. U ontvangt een compleet voorstel en we voeren eventueel een proefaudit uit. U maakt uzelf en uw organisatie bekend met de norm(en). Hierna volgt de implementatie van het management-systeem.  Gezamenlijk wordt het auditplan bepaald, waarna de audits worden uitgevoerd door deskundige auditoren met kennis van uw vakgebied. Periodieke LRQA-audits om uw ervoor te zorgen dat uw organisatie aan de norm blijft voldoen. Zo blijft uw managementsysteem up-to-date en innovatief. 
* Voor het exacte auditproces verwijzen wij naar de Client Information Notes

Overzicht populaire normen