Het doel van een Gap analyse, zoals uitgevoerd door Lloyd's Register, is erop gericht om vast te stellen in hoeverre uw management systeem voldoet aan “alle” eisen van een toetsingskader, norm of standaard voldoet.

Aan het begin van het traject waarin u een (management) systeem opzet wilt u inzicht hebben in de Gap’s. Het doel van een Gap analyse, zoals uitgevoerd door Lloyd's Register, is erop gericht om vast te stellen in hoeverre uw management systeem voldoet aan “alle” eisen van een toetsingskader, norm of standaard voldoet. In tegenstelling tot een Quick Scan waarbij deze volledigheid niet wordt gegarandeerd.

Onze assessor zal verslag uitbrengen over hiaten in uw management systeem en bepalen wat er gedaan moet worden (plan van aanpak) om ze te sluiten. Een gap analyse kan betrekking hebben op het gedocumenteerde systeem, de implementatie van het systeem of beide.

De gap analyse geeft u de mogelijkheid om eventuele problemen die u hebt met uw (management)systeem, of het beoordelingsproces, met ons te bespreken. De analyse is een hulpmiddel om de zwakke punten in het (management)systeem te identificeren, en zal helpen om een realistische schatting te maken in inclusief tijdschema’s om de gaten op te lossen en te dichten. Als de gap-analyse geen grote tekortkomingen in het (management) systeem aan het licht brengt , is het belangrijk dat u gedurende een  periode van circa 3 maanden het niveau van volwassenheid van implementatie vasthoudt en mogelijk verbeterd voordat er mogelijk een certificatie audit  plaats vindt.

Dit type analyse/ assessment maakt gebruik van een sampling techniek en de beoordeling zal zich concentreren op de interpretatie en toepassing van de relevante voorschriften in plaats van op gedetailleerde conformiteit. Door gebruik te maken van een steekproef aanpak kunnen wij u advies geven over de sterke en zwakke punten van uw systeem. Een gap analyse beoordeelt uw bestaande management systeem of procedures tegen alle eisen, of de veranderende eisen van een toetsingskader, norm of standaard.