Coaching

Met transities van nieuwe normen maar ook met het opzetten of uitbreiden van een managementsysteem is de inzet van materiedeskundigen onmisbaar geworden. Voor klanten is het mogelijk om gebruik te maken van het interne en externe kennisnetwerk van Lloyd's Register.

Onze deskundigen kunnen u ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld:

1. Interpretatie van de eisen vanuit de nader te bepalen standaard

2. “Best Practices” voor een passende “architectuur” van het managementsysteem;

3. Suggesties over hoe een en ander te integreren in de dagelijkse manier van werken;

4. Prioriteitstelling voor verdere invulling van het managementsysteem;

5. Beoordelen/tegenlezen van documentatie;

6. Uitvoeren van tussentijdse checks op implementatie;

7. Individuele ondersteuning;

8. Verzorgen van “sparring-sessies”;

9. Integratie van uw kwaliteits- , milieu- en veiligheidsmanagementsysteem;

10. Uitwisselen van “best practices” ter vormgeving van uw managementsysteem;

11. Organiseren van uw compliancy management;

12. Inrichten van uw integraal risicomanagement;

13. Betere effectiviteit van uw verbetermanagement  (bijv. via LEAN & 6 Sigma programma’s);

14. Overige ondersteuning in de vorm van coaching op afroep.


Ter voorkoming van een ‘conflict of interest’ is het niet toegestaan dat wij onderdelen van managementsystemen schrijven en implementeren.