Verificatie

Wilt u iets communiceren naar klanten of andere stakeholders en hen garanderen dat uw informatie betrouwbaar is? Wilt u dat inkopers kunnen vertrouwen op uw zelfverklaarde garanties?

Dat kan gaan om de rapportage van CO2-emissies, de inhoud van een duurzaamheidsverslag, een milieuclaim of de betrouwbaarheid van uw dienstverlening of van welke informatie dan ook (met uitzondering van financiële informatie).

Lloyd’s Register biedt u de mogelijkheid om uw informatie te verifiëren en op basis daarvan een verificatieverklaring af te geven.

Onze verificatie- en validatie diensten helpen u om aan gestelde eisen te voldoen, maar ook om verder verbeteringen in te voeren die grote zakelijke en milieuvoordelen kunnen opleveren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt op onafhankelijke wijze transparant gemaakt door onze verificatie ondersteuning.

Wij hanteren daarvoor de aanpak die vastgesteld is voor CO2-emissies (in ISO 14064-3), voor duurzaamheidsverslagen (bijv. AA1000) of onze eigen Lloyd's Register-verificatieaanpak.

In overleg met u stellen wij tevoren vast:

  • Het doel en de scope van de verificatie
  • De verificatie-aanpak en –criteria
  • De (beperkte of redelijke) mate van zekerheid die wij met de verificatie verschaffen
  • De materialiteit van de verificatie
  • De planning en afspraken

Op basis van een verificatieplan worden steekproeven uitgevoerd en wordt (bij goed gevolg) een verificatieverklaring opgesteld. Daarmee kunt u naar uw klanten en andere gebruikers laten zien dat uw informatie en communicatie betrouwbaar is.