Assurance Services

LRQA Assurance Services verzorgt maatwerk assurance audits en –onderzoek. Wij ondersteunen organisaties hun risico's kritisch te verkennen en bieden hulp om risico's op transparante wijze te beheersen, om zo uw prestaties te verbeteren.

Waarom Assurance Services?

Succesvolle organisaties weten dat vertrouwen de basis is voor succes. Het managen van niet financiële risico's krijgt steeds meer prioriteit voor management teams. Dit door toenemende druk, van de verschillende stakeholders, op goed presteren, transparant bestuur, duurzaamheid en steeds complexere afhankelijkheden in supply chains in de wereld.

Waar ligt ons werkterrein?

Onze Assurance Services zijn afgeleid van onze Business Assurance aanpak: Leren, Helpen, Monitoren en Verbeteren. Onze services kunnen geplaatst worden samengevat in de onderdelen bestaande uit Business Improvement & Risk Management, Corporate en Sector Assurance, Supply Chain Assurance en Certificatie & Verificatie. Wij zijn o.a. actief in de sectoren Food, Zorg en Welzijn, ICT, Zakelijke Dienstverlening, Transport & Logistiek en Oil, Gas & Chemicals.

Uiteenlopende Assurance Levels

Of het nu gaat om het opzetten van een branche keurmerk of certificatie schema, of het uitwerken van een corporate audit programma voor een wereldspeler, voor LRQA is het gewenste “assurance level” altijd uitgangspunt. Wat wilt u weten, hoeveel zekerheid wilt u over een bepaald onderwerp of een bepaalde leverancier? De assurance diensten van LRQA worden actief afgestemd, en dat betekent dat wij allerlei methodes en technieken van onderzoek toepassen, van desktop research, remote audits, en mystery guests tot uitgebreide data verificaties of continue audit programma’s.

Business Improvement & Riskmanagement

Een goed ingevoerd verbeter- en riskmanagement systeem helpt u om uw stakeholders te overtuigen en meer vertrouwen te geven. LRQA kan u hierbij ondersteunen. Meer informatie.

Supply Chain Assurance

Supply Chain Assurance

Beheersing van de complexiteit en keyrisks in de Supply Chains wordt steeds belangrijker. LRQA heeft hierin ruime ervaring opgedaan en kan uw organisatie optimaal ondersteunen.  Meer informatie.

Corporate & Sector Assurance

Corporate & Sector Assurance

Organisaties en bedrijfssectoren hebben specifieke vraagstukken met betrekking tot bijvoorbeeld compliance, privacy en integriteit. Wij kunnen u hierbij ondersteunen de basis te leggen voor oplossingen en verbetering.  Meer informatie.

Certification & Verification

Certification & Verification

Een certificaat van LRQA zorgt voor wereldwijde erkenning. Meer informatie.