VHCP (Verbond van Handelaren in Chemische Producten)

Wat is Responsible Care - VHCP?

De distributiebedrijven van chemicaliën in Nederland – verenigd in het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) – hebben tien jaar na de introductie van het Responsible Care Programma besloten tot een verplichte verificatie. Aan de hand van deze externe audit moeten de bedrijven aantonen, dat zij de verplichtingen die voortvloeien uit het Responsible Care Programma van het VHCP (of een daarmee vergelijkbaar programma) daadwerkelijk nakomen.

Wie gebruiken Responsible Care – VHCP?

De Nederlandse chemische distributie, die van oudsher sterk internationaal georiënteerd is, loopt door Responsible Care – VHCP voorop in Europa. Met deze stap wil het VHCP, volgens haar voorzitter Jelle Schmidt, duidelijk maken, dat het de chemicaliënhandel ernst is met het permanent verbeteren van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Voordelen van Responsible Care – VHCP door Lloyd's Register

  • Lloyd's Register is de meest gekende certificatie instantie in de wereld van olie, gas en chemie. Lloyd's Register is marktleider in ISO 14001 en OHSAS certificering in deze wereld en maakt voor Responsible Care – VHCP dan ook gebruik van zeer ervaren assessors. 
  • Het toetsingskader van Responsible Care – VHCP is door Lloyd's Register verrijkt met aandachtspunten uit OHSAS en ISO 14001 waardoor wij aan integratie van uw management systemen actief bijdragen
  • Lloyd's Register biedt een uitgereide rapportage die u houvast geeft voor verdere verbetering.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

  • Wereldwijd erkend en bekend
  • Onafhankelijk en toonaangevend
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Geïntegreerde audits mogelijk
  • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
  • Meer dan 180 auditors inzetbaar