Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO)

Wat is het Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO)?

Integriteitsmanagement is het planmatig bevorderen van de integriteit van een organisatie. Het heeft betrekking op bijvoorbeeld het zorgvuldig, consistent en uitlegbaar handelen ten aanzien van de rechten en belangen van haar stakeholders. De SIO-certificatienorm voorziet in de vraag om onafhankelijke en deskundige toetsingen van integriteitsmanagement. De norm is gebaseerd op (inter)nationale ervaringen met integriteitsmanagement en daarop gebaseerde richtlijnen. Stakeholderverwachtingen en maatschappelijke eisen spelen hierbij een belangrijke rol. De initiatiefnemers van deze norm zijn vertegenwoordigers van adviesbureau Ethics & Business Integrity Services (EBIS), Nyenrode Business Universiteit enLloyd’s Register Nederland B.V. Met behulp van de SIO-certificatienorm kunnen organisaties zich laten certificeren op het gebied van integriteitsmanagement. Doordat de SIO certificatienorm drie niveaus kent, is de drempel om de principes van de norm toe te passen laag.

Waarom is SIO certificatie belangrijk voor uw organisatie?

Het SIO certificaat is een objectief bewijsmiddel waaruit blijkt dat een bedrijf of organisatie een methodiek in haar bedrijfsprocessen heeft verankerd m.b.t. integriteitsmanagement. De SIO-norm is van toepassing op alle bedrijven en organisaties, in zowel de private sector inclusief het MKB als de publieke sector. Certificering is zowel van belang voor uw interne organisatie als voor uw externe belanghebbenden. Medewerkers vinden het belangrijk om te werken voor een organisatie waarbij integriteit goed wordt gemanaged. Voor toezichthouders kan certificering mogelijk effect hebben op de wijze van toezicht. Andere externe belanghebbenden vinden het belangrijk om zaken te doen met een organisatie die integriteit goed beheerst en borgt.

Integriteitsaudits

Tijdens onze audits bepalen wij de werking van uw managementsysteem o.a. door middel van interviews en het beoordelen van documenten en overig bewijsmateriaal. Doordat bij integriteit het aspect gedrag en cultuur een erg belangrijk onderwerp is, zullen wij dit onderwerp expliciet belichten tijdens de audits. Dit betekent dat de integriteitsbeleving van uw medewerkers voor ons één van de pijlers is waarop wij onze conclusie baseren. Verder kunnen externe audits bijdragen aan het ‘aan de gang houden’ van het onderwerp integriteit in uw organisatie.

Proefaudit

Door middel van een proefaudit kunt u kennis maken met de principes en de werking van integriteitsmanagement. Een proefaudit geeft u inzicht in ‘waar u staat’ met betrekking tot integriteitsmanagement conform de SIO norm. Bij een proefaudit bepalen wij in een aantal dagen uw positie met betrekking tot intergriteit vanuit de SIO norm. Het resultaat van de audit leggen wij vast in een bondig rapport waarin wij positieve zaken en verbeterpunten zullen noemen. Het resultaat van een proefaudit kan voor u input zijn om verdere stappen m.b.t. integriteit te bepalen.

Waarom SIO bij Lloyd's Register?

Lloyd's Register heeft bijgedragen om samen met EBIS en Nijenrode de SIO-certificatienorm te ontwikkelen. Hierdoor beschikken wij over veel kennis met betrekking tot integriteit. Daarnaast heeft Lloyd's Register jarenlange ervaring met audits waarbij gedrag en houding een belangrijke onderdelen zijn.

Lloyd's Register is onderdeel van de Lloyd’s Register Groep uit Engeland. Lloyd's Register Nederland hecht veel waarde aan de competenties van onze auditoren. Onze auditoren worden minimaal 6 keer per jaar gedurende 2 dagen bijgeschoold. Hierbij wordt naast inhoudelijke technische vakkennis ook veel aandacht besteed aan de soft skills en integriteit van onze auditoren.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

  • Wereldwijd erkend en bekend
  • Onafhankelijk en toonaangevend
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Geïntegreerde audits mogelijk
  • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
  • Meer dan 180 auditors inzetbaar