Salvage

Wat is Salvage?

Bij een brand of andere calamiteit is er vaak veel persoonlijk leed en economische schade. Om tot een snelle hulpverlening te komen is in 1986 de Stichting Salvage opgericht. De stichting Salvage treedt op namens de gezamenlijke verzekeraars en heeft drie doelstellingen:

 • Directe hulpverlening aan gedupeerden die door brand, blikseminslag of explosie zijn getroffen.
 • Optimale schadebeperking door de juiste maatregelen te nemen waardoor een schadestop wordt bereikt.
 •  Snelle inschakeling van verzekeraars wanneer een directe schaderegeling wenselijk is.

De dienstverlening door de Stichting Salvage beperkt zich tot de eerste 24 uur na de melding. In de fase die daarop volgt vindt de schadeafhandeling plaats door de verzekeraar.

Wie gebruiken Salvage?

Na een brand of calamiteit wordt een Salvage coördinator van de stichting Salvage ingeschakeld. Deze schakelen, indien nodig, een aangesloten en gecertificeerd schadestop bedrijf in om (verdere) gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Om voor deze opdrachten van de Stichting Salvage in aanmerking te komen moet een schadestop aangemeld zijn bij de Stichting Salvage, moet het bedrijf ISO 9001 gecertificeerd zijn en voldoen aan de criteria van de stichting Salvage. Deze kwaliteitscriteria zijn een aanvulling op de ISO 9001 norm.

Voordelen van Salvage door Lloyd's Register

 • Lloyd's Register biedt Salvage aan in combinatie met andere normen zoals ISO 9001 en/of VCA zodat er een efficiënte tijdsbesteding ontstaat. 
 • Lloyd's Register heeft ervaring in deze sector, Lloyd's Register certificeert de belangrijkste spelers op Salvage gebied in Nederland.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

 • Wereldwijd erkend en bekend
 • Onafhankelijk en toonaangevend
 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Geïntegreerde audits mogelijk
 • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
 • Meer dan 180 auditors inzetbaar