Regeling Certificatie Arbodiensten

Wat is Regeling Certificatie Arbodiensten?

Sinds 1994 bestaan er in Nederland arbodiensten. Deze arbodiensten hebben tot taak om zowel preventieve- als ziekteverzuimbegeleidingstaken uit te voeren. Iedere werkgever is verplicht zich door gecertificeerde arbodiensten of gecertificeerde arbodeskundigen te laten bijstaan, ná overeenstemming met een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet. Voor de certificatie van arbodiensten zijn op dit moment twee certificatie-instellingen door de Minister van SZW aangewezen. Lloyd's Register was in dit verband de eerste certificatie-instelling die was geaccrediteerd voor het certificeren van arbodiensten.

Richtlijn Arbodiensten

De norm waartegen (de werking van) het kwaliteitsmanagementsysteem van arbodiensten wordt gecertificeerd bestaat uit ISO 9001:2015, aangevuld met wet-en regelgeving die niet expliciet wordt gedekt door ISO 9001:2015, de zogenaamde aanvullende eisen. Voor externe arbodiensten is certificatie een wettelijke eis. Interne arbodiensten kunnen eveneens worden gecertificeerd. De audits worden uitgevoerd door ervaren deskundigen van dezelfde discipline als de kerndeskundigen van arbodiensten.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

  • Wereldwijd erkend en bekend
  • Onafhankelijk en toonaangevend
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Geïntegreerde audits mogelijk
  • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
  • Meer dan 180 auditors inzetbaar